Wszystkie największe inwestycje Programu Rozwój Polski Wschodniej przesłane do Brukseli

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

inzyniernia.02.250x167.jpgZakończył się jeden z ważniejszych etapów w Programie.

Wszystkie duże umowy na transport publiczny, sieć szerokopasmową, drogi i mosty wysłano do Komisji Europejskiej. Do Komisji Europejskiej trafiło 16 inwestycji, czyli wszystkie duże projekty Programu. Wszystkie wymagają zgody Brukseli. Trzy z nich już ją otrzymały. Są to dwa projekty drogowe i modernizacja transportu publicznego w Kielcach. Dofinansowanie dla 16 duŜych projektów wyniesie prawie 3,65 mld zł. Ich całkowita wartość to ponad 5,5 mld zł. Więcej na: www.polskawschodnia.gov.pl

Źródło: MRR
BIULETYN INFORMACYJNY nr 1/2013 (301), 7-13 stycznia 2013 r.