Współpraca spółdzielców: Innowacyjny pomysł na własny kąt

Współpraca spółdzielców: Innowacyjny pomysł na własny kąt
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksperci od dłuższego już czasu apelują o przełamanie monopolu kredytu hipotecznego na rodzimym rynku finansowania nieruchomości. Wprowadzenie alternatywnych form nabycia lokalu, dostępnych również dla osób nieposiadających pełnej zdolności kredytowej, uważane jest za jeden z niezbędnych warunków normalizacji na polskim rynku mieszkaniowym. Godnym naśladowania przykładem może być pionierska inicjatywa, realizowana od kilku lat przez szczecińską Spółdzielnię Mieszkaniową „Dąb” oraz Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku.

Karol Jerzy Mórawski

Wbrew powszechnie spotykanym opi­niom, brak zdolności do zaciągnięcia kredytu hipotecznego na warunkach komercyjnych nie jest tylko problemem naj­uboższych. Na sfinansowanie zakupu mieszka­nia przez bank z reguły nie mogą liczyć osoby, które uzyskują przychody z nieregularnych źró­deł. Do tej, dość szerokiej grupy należą zarówno przedstawiciele wolnych zawodów i środowisk twórczych, pracownicy sezonowi oraz przed­siębiorcy prowadzący działalność o charakterze sezonowym, jak również Polacy pracujący za granicą. Ich sytuacja bywa nierzadko znacznie trudniejsza aniżeli ma to miejsce w przypadku najbiedniejszych rodzin: te ostatnie mogą bo­wiem skorzystać z dobrodziejstw budownictwa społecznego, co w przypadku nieźle uposażo­nych twórców czy przedsiębiorców jest wyklu­czone. Niełatwym zadaniem jest też znalezienie satysfakcjonującej oferty wynajmu mieszkania lub domu; z uwagi na niekorzystne dla wynajmujących zapisy ustawy o ochronie lokatorów oraz równie niesprzyjające zasady amortyzacji zasób lokali na wynajem jest nader ograniczony.

Już był w ogródku…

Wykluczenie kredytowe sporej części Polaków, zwłasz­cza tych z relatywnie wysokimi przychodami, stanowi poważne wyzwanie również dla podmiotów budujących nieruchomości mieszkaniowe. Do takich insty­tucji zalicza się szczecińska Spółdzielnia Miesz­kaniowa „Dąb”. Siedem osiedli mieszkaniowych położonych w różnych dzielnicach Szczecina, ponad 16 tys. mieszkań i realizowane w dalszym ciągu inwestycje budowlane – to najkrótsze pod­sumowanie przeszło półwiecznej aktywności tej niezwykle prężnej placówki.

Już kilkanaście lat temu władze spółdzielni zwróciły uwagę na dużą liczbę potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych, z reguły dobrze sytuowanych, którym na drodze do własnego M stanęła odmowna decyzja kredytowa. – Trafiali się również i tacy klienci, którzy, pomimo pełnej zdolności kredytowej, nie byli zainteresowani przej­ściem całej procedury niezbędnej dla udzielenia fi­nansowania przez bank – wspomina Zbigniew Wielgosz, prezes Gospodarczego Banku Spół­dzielczego w Barlinku, będącego partnerem szczecińskiego potentata na rynku mieszkaniowym w za­kresie alternatywnych form finansowania.

System 20/80, czyli raty bez kredytu

Karol Jerzy Mórawski Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji z zakresu krajoznawstwa, dziejów Warszawy oraz polskiej motoryzacji. Współpracował m.in. z redakcjami dzienników „Życie”, „Dziennik – Polska, Europa, Świat” oraz „Polska The Times”. Od 2010 r. współpracuje z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI