Wspólne zakupy gazu i wspólne magazynowanie, odpowiedź UE na działania Rosji

Wspólne zakupy gazu i wspólne magazynowanie, odpowiedź UE na działania Rosji
Fot. stock.aobe.com / werapong
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ceny gazu ziemnego, które przez kilka tygodni spadały - ze 115 euro za KWh na początku października do 65 euro w pierwszych dniach listopada - znowu rosną. W wirtualnym punkcie handlu gazem ziemnym Dutch Title Transfer Facility, który jest najważniejszym w Europie miejscem, gdzie kształtują się ceny tego surowca przekroczyły 120 euro za KWh. Na początku stycznia wynosiła 16 euro za KWh.

W Polsce na Towarowej Giełdzie Energii gaz osiągnął 14 grudnia cenę 567,70 zł (123 euro) za MWh. 

Koniec długoterminowych umów z Rosją?

Przyczyną obecnych wzrostów jest kryzys geopolityczny na granicy Rosji i Ukrainy. Według wywiadu amerykańskiego i ukraińskiego inwazja wojsk rosyjskich  mogłaby nastąpić w szczytowym momencie europejskiej zimy.

W efekcie gazociąg Nord Stream 2 nie zostałby uruchomiony, a Rosja zmniejszyłaby dostawy innymi kanałami.

W czwartek 16 grudnia przywódcy Unii Europejskiej zbiorą się na szczycie, na którym planują omówienie kryzysu energetycznego oraz napięcia rosyjsko-ukraińskie. Politycy UE chcą wyznaczyć termin zakończenia długoterminowych umów na dostawy gazu, które są preferowane przez Rosję.

Będą wspólne unijne magazyny gazu

Komisja Europejska zaproponuje w tym tygodniu reformę unijnych przepisów dotyczących rynku gazu. Szefowa polityki energetycznej UE, Kadri Simson, powiedziała, że propozycje będą zawierać ramy umożliwiające wspólne pozyskiwanie strategicznych zapasów gazu i ich magazynowanie.

Kraje mogłyby wspólnie kupować gaz i użyczać innym miejsc w swych magazynach.

Hiszpania, Francja i inne kraje opowiadające się za tym pomysłem stwierdziły, że wspólne wytyczne dotyczące magazynowania gazu mogą złagodzić i wygładzić wzrost cen, zaś koordynacja zakupów gazu przez wszystkie kraje może zwiększyć ich siłę przetargową.

Komisja ma wkrótce ujawnić szczegóły swojego planu, w tym sposób, w jaki kraje oraz poszczególne firmy będą miały dostęp do zapasów gazu w magazynach. Trzeba jednak pamiętać, że każda zmiana przepisów UE wymaga czasu i musi być zatwierdzona przez kraje UE i Parlament Europejski

W tym roku konieczny większy import gazu

Według Gas Infrastructure Europe, kraje UE mogą magazynować ponad 117 miliardów metrów sześciennych (bcm) gazu ziemnego, czyli około jednej piątej rocznego zużycia. W miesiącach letnich, kiedy ceny hurtowe są zwykle niższe, gaz jest zwykle wtłaczany do magazynów w celu wykorzystania w okresie zimowym, kiedy popyt rośnie, a wraz z nim ceny.

Ten rok był wyjątkowy. Według dokumentu Komisji Europejskiej udostępnionego krajom UE, magazyny gazu w UE były zapełnione pod koniec listopada w około 68%, co oznacza, że ​​UE będzie musiała importować zimą  o 5%-10% gazu więcej niż w roku ubiegłym.

Źródło: aleBank.pl