Wspieranie rolnictwa wymaga zmian – spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wspieranie rolnictwa wymaga zmian – spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Fot. stock. adobe.com/nikonmike
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z inicjatywy Związku Banków Polskich i na wniosek Banków Spółdzielczych będących Członkami Związku, w dniu 23 marca 2021 r. odbyło się spotkanie z Panem Ryszardem Bartosikiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie było konsekwencją licznych działań podejmowanych w celu poprawy rentowności kredytów preferencyjnych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tym pisma z dnia 20 stycznia 2021 r. popartego rozmowami z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wcześniejsze wystąpienia w przedmiotowej sprawie, były przygotowywane odpowiednio w dniu 14 czerwca 2020 r., 11 sierpnia 2020 r., 24 października 2020 r., 28 grudnia 2020, 11 stycznia 2021 r.). Spotkanie zostało poświęcone omówieniu konieczności podjęcia pilnych działań poprawiających efektywność funkcjonowania kredytów preferencyjnych i tym samym poprawy mechanizmu funkcjonowania systemu pomocy krajowej w warunkach niskiego poziomu stóp procentowych.

Czytaj także: 55 organizacji pozarządowych ostrzega: kryzys klimatyczny zagraża polskiemu rolnictwu >>>

Zasadniczym obszarem wymagającym poprawy efektywności, na który wskazują uwagę banki, a w sposób szczególny banki spółdzielcze, jest problem kredytów preferencyjnych opartych o wyliczenia w oparciu o stopę redyskonta weksli, dla którego dziś łączne oprocentowanie wynosi 0,165 %. Taka niska efektywność szczególnie uderza w banki spółdzielcze, które od wielu lat wspierają rolników. Dostrzega to Ministerstwo Finansów w swoim ostatnim komunikacie po posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r. W ocenie Związku Banków Polskich, należy jak najszybciej podjąć działania zmierzające do poprawy efektywności istniejącego mechanizmu. Powinno to sprzyjać bankom spółdzielczym w ich działaniach finansowania rolnictwa. Środowisko bankowe w ramach zainicjowanych prac zwróciło uwagę na potrzebę wprowadzenia rozwiązań korygujących istniejące mechanizmy systemu pomocy krajowej w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania. W ocenie środowiska, w celu zapewnienia ich preferencyjnego charakteru w postaci realnych dopłat do oprocentowania, niezbędne jest równoległe wprowadzenie mechanizmów:

▪ rekompensujących koszty ponoszone w z związku z obsługą kredytów udzielanych do 2014 r., w których oprocentowanie wyliczane było w oparciu o stopę redyskonta weksli;

▪ zapewniających możliwość udzielania nowych kredytów, jako preferencyjnych, tj. z dopłatami ARiMR.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i przedstawiciele sektora bankowości spółdzielczej zarówno ze strony banków spółdzielczych jak i Systemów Ochrony Instytucjonalnej. Uczestnicy spotkania podkreślając wieloletnie zaangażowanie i profesjonalizm banków spółdzielczych w finansowaniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, zwrócili uwagę na problem utrzymującej się od dłuższego czasu braku rentowności kredytów preferencyjnych i brak możliwości utrzymywania tego mechanizmu w przyszłości bez wprowadzenia niezbędnych korekt. Spotkanie było również okazją do podziękowania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za podjęcie prac nad tym zagadnieniem w ramach Zespołu ds. kredytów preferencyjnych, który rozpoczął swoją pracę dniu 17 marca 2021. Zgodnie z wypowiedzią pana ministra Ryszarda Bartosika w ramach pierwszego spotkania zostały przygotowane propozycje rozwiązań, które po uzgodnieniach z Ministerstwem Finansów będą stanowiły podstawę do dalszych działań na wypracowaniem mechanizmu funkcjonowania pomocy krajowej, tj. w zmienionej formule z uwzględnieniem niezbędnych zmian postulowanych przez sektor bankowy. W ocenie uczestników spotkania podejmowane działania pozwolą na wypracowanie rozwiązań, z zachowaniem preferencyjnego charakteru pomocy, które w kolejnych latach będą służyły rolnikom, klientom banków działających na obszarach wiejskich i miejsko wiejskich.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP