Wsparcie KUKE dla PPW Araj

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.250x161Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych obejmie ochroną ubezpieczeniową, w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa, należności wynikające z kontraktu eksportowego planowanego do zawarcia między PPW ARAJ a prywatnym importerem z Ukrainy na dostawę bazy magazynowo-suszarniczej o pojemności 100 tys. ton. Zgodę na zawarcie umowy ubezpieczeniowej wyraził w październiku br. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych.

Całkowita wartość kontraktu wyniesie ok. 12 mln euro – co oznacza, że jest to największy projekt realizowany dotychczas przez tego eksportera na trudnym rynku ukraińskim. Kontrakt zostanie wykonany w okresie 14 miesięcy, a spłata należności nastąpi w ciągu prawie 6 lat.

Zrealizowanie przedmiotowego kontraktu może przyczynić się do umocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw na rynku ukraińskim i umożliwić zawieranie kolejnych kontraktów z udziałem polskich eksporterów.

Źródło: PIU