Wsparcie bankowców dla uchodźców z Ukrainy: znacznie więcej niż pieniądze

Wsparcie bankowców dla uchodźców z Ukrainy: znacznie więcej niż pieniądze
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Środowisko bankowe aktywnie włączyło się w działania na rzecz wsparcia dla uchodźców, przybywających do Polski z objętej wojną Ukrainy. Mówił o tym podczas lutowej konferencji prasowej Związku Banków Polskich prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz, wskazując, jak istotna rola w tym procesie przypada instytucjom finansowym. I nie chodzi tu tylko o pieniężne czy rzeczowe datki kierowane na wsparcie uchodźców.

– Pragnę państwa poinformować, że bierzemy udział w pracach nad przygotowaniem pewnych instrumentów i narzędzi konkretnego wsparcia dla osób, które przybywają do Polski. Jako Związek Banków Polskich i polskie instytucje finansowe z pewnością będziemy uczestniczyć w tych działaniach,  które są realizowane przez nasz rząd – zadeklarował prezes ZBP, wskazując, że już niebawem zaprezentowane zostaną konkretne kierunki podejmowanych działań.

Jak potwierdzić tożsamość uchodźcy?

Już dziś wiadomo, że bankowcy wspólnie z Komisja Nadzoru Finansowego i resortem finansów prowadzą prace na rzecz stworzenia mechanizmów, pozwalających na bezpieczna i jednoznaczną identyfikację przybywających osób, które z oczywistych względów mogą nie dysponować stosownymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość.

Stąd zaangażowanie  zespołów, zajmujących się systemami płatniczo-rozliczeniowymi, które dysponują doświadczeniem w wykorzystaniu systemów bankowych do potwierdzania tożsamości.

– Kwestie te muszą być dopracowane, tak, żeby osoby przybywające mogły otrzymywać należytą pomoc, ale również by mogły one uczestniczyć w obrocie, także finansowym. Wspieramy te działania, tak, by przy okazji tak niezbędnych działań nie dochodziło do ogromnych nieprawidłowości prawnych. Trzeba po prostu o tym pamiętać, że na nas też spoczywa taki obowiązek – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz.

Bezpośrednie formy pomocy

Działaniom o charakterze infrastrukturalnym towarzyszą oczywiście bezpośrednie formy pomocy dla Ukrainy, o czym zapewnił uczestników konferencji prezes ZBP.

– Chcę Państwu powiedzieć, że bardzo doceniamy różnego rodzaju inicjatywy polegające na zbiórce odzieży, leków i innych, tak potrzebnych środków. W Związku Banków Polskich także podejmujemy takie działania, by osobom potrzebującym pomocy podać dłoń, wesprzeć w tych bardzo trudnych czasach – wskazał Krzysztof Pietraszkiewicz.

Zaapelował również, by tym doraźnym działaniom towarzyszyła chęć budowania współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami, także na czas, gdy wojna szczęśliwie stanie się tylko kolejnym epizodem w podręcznikach historii.  

– Mając w pamięci trudne chwile, które nasze kraje czy narody różniły pamiętajmy, iż nie ma rozsądnej, mądrej alternatywy dla oparcia relacji na współdziałaniu, na humanitarnym, ludzkim podejściu i cywilizowanych sposobach rozwiązywania trudnych kwestii – podkreślił prezes ZBP.

Inicjatywy w ramach Europejskiej Federacji Bankowej

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP mówił o inicjatywie Związku i analogicznych organizacji zrzeszających banki w innych państwach UE. Jej celem jest budowa w ramach Europejskiej Federacji Bankowej specjalnego funduszu wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, którzy  przechodzą przez granicę Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii.

Bankowcy przestrzegali też uczestników obrotu gospodarczego przed skutkami działań dezinformacyjnych, których efektem jest miedzy innymi wybieranie środków z bankomatów.

Źródło: aleBank.pl