Wskaźniki koniunktury w przemyśle, budownictwie i handlu detalicznym w maju w dół

Wskaźniki koniunktury w przemyśle, budownictwie i handlu detalicznym w maju w dół
Fot. stock.adobe.com/staras
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w maju br. na poziomie plus 6,2 pkt wobec plus 8 pkt miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny.

#Przedsiębiorcy zapowiadają mniejszy wzrost zatrudnienia od oczekiwań zgłaszanych w kwietniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć podobnie jak przewidywano przed miesiącem #przemysł #budownictwo #HandelZagraniczny #GUS @GUS_STAT

„Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 6,2 (przed miesiącem plus 8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,7% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 10,5% (przed miesiącem odpowiednio 18,3% i 10,3%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Przewidywania dotyczące portfela zamówień i produkcji są mniej korzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu, podano także.

„Oceny sytuacji finansowej są negatywne, podobne do zgłaszanych w kwietniu. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną wolniej niż sygnalizowano w kwietniu. Stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający, podobnie jak w ubiegłym miesiącu” – czytamy dalej.

Przedsiębiorcy zapowiadają mniejszy wzrost zatrudnienia od oczekiwań zgłaszanych w kwietniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć podobnie jak przewidywano przed miesiącem, podano także.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do +7,7 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w maju br. na poziomie plus 7,7 pkt wobec minus 8,9 przed miesiącem, podał także GUS.

„W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,7 (przed miesiącem plus 8,9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 8,8% (przed miesiącem odpowiednio 17,5% i 8,6%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Utrzymują się korzystne oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej oraz negatywne oceny sytuacji finansowej, a prognozy w zakresie portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem, podał Urząd.

Pozytywne przewidywania sytuacji finansowej są zbliżone do oczekiwań z kwietnia. Firmy budowlane przewidują mniejszy wzrost zatrudnienia niż w kwietniu. Ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć wolniej niż oczekiwano przed miesiącem, podano także.

„Spośród badanych podmiotów 35,7% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed rokiem 32,1%). W maju przedsiębiorcy formułują nieznacznie pozytywne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych” – czytamy dalej.

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym spadł do +4,7 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w maju br. na poziomie plus 4,7 pkt wobec plus 6,7 pkt w poprzednim miesiącu.

„W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4,7 (przed miesiącem plus 6,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 16,8% i 10,6%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Bieżąca sprzedaż oceniana jest korzystnie, najlepiej od stycznia br.

„Oceny sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od sygnalizowanych w ostatnich trzech miesiącach. Przewidywania w tym zakresie są najmniej pozytywne od marca br. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. Zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, choć mniejszy od oczekiwanego przed miesiącem” – czytamy w komunikacie.

Zatrudnienie może się zwiększyć nieznacznie, w stopniu zbliżonym do planowanego w kwietniu, a ceny towarów będą rosnąć nieco szybciej niż zapowiadano miesiąc wcześniej, podał Urząd.

Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 8,5 (przed miesiącem plus 7,5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,9% (miesiąc wcześniej odpowiednio 17,9% i 10,4%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał także Urząd.

„Utrzymują się optymistyczne diagnozy sprzedaży. Odpowiednie przewidywania są pozytywne, ale ostrożniejsze do formułowanych w marcu i kwietniu br. Przedsiębiorcy oceniają sytuację finansową wciąż niekorzystnie, choć nieco lepiej niż w ostatnich czterech miesiącach. Prognozy w tym zakresie są pozytywne, zbliżone do zgłaszanych w kwietniu. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, choć mniejszy od oczekiwanego przed miesiącem. Zatrudnienie może być zwiększone, ale w stopniu mniejszym niż planowano w kwietniu. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zbliżonym do prognozowanego w ubiegłym miesiącu” – czytamy dalej.

Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w maju

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w maju br. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

W sekcji transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 6,9 (plus 7,1 w kwietniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 16,7% badanych firm, a jej pogorszenie – 9,8% (przed miesiącem odpowiednio 17,1% i 10%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Zarówno bieżący popyt, jak i sprzedaż oceniane są korzystnie i lepiej niż przed miesiącem. Diagnozy sytuacji finansowej są mniej negatywne od formułowanych w kwietniu. Odpowiednie prognozy są optymistyczne i zbliżone do zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, ale mniejszy od sygnalizowanego w kwietniu. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest wzrost cen” – czytamy w komunikacie.

W zakwaterowaniu i gastronomii w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 18,7 (w kwietniu plus 17,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 26,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 7,7% (przed miesiącem odpowiednio 24,9% i 7,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżąca sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są korzystnie i podobnie jak w kwietniu, diagnozy popytu są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Przewidywania dotyczące popytu i sytuacji finansowej są zbliżone do korzystnych z kwietnia, odnoszące się do sprzedaży – bardziej optymistyczne. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane jest zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest wzrost cen, choć mniejszy od przewidywanego w kwietniu” – czytamy dalej.

W sekcji informacja i komunikacie w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 17,8 (w kwietniu plus 19,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,5% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,7% (przed miesiącem odpowiednio 24,8% i 5,3%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżąca sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są bardziej pozytywnie niż przed miesiącem, przewidywania w tym zakresie są mniej korzystne od formułowanych w kwietniu. Choć bieżący popyt jest oceniany nieznacznie mniej pozytywnie niż w ubiegłym miesiącu, odpowiednie przewidywania są zbliżone do korzystnych prognoz z kwietnia. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach nie przewiduje się zmian cen” – napisano w materiale.

W działalności finansowej i ubezpieczeniowej w tym miesiącu wskaźnik kształtuje się na poziomie plus 28,1 (przed miesiącem plus 28,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 31,9% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,8% (w kwietniu odpowiednio 31,4% i 3,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są nieco bardziej korzystnie niż w ubiegłym miesiącu, diagnozy sytuacji finansowej są zbliżone do optymistycznych z kwietnia. Choć przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są bardziej korzystne od sygnalizowanych w ubiegłym miesiącu, prognozy popytu są mniej optymistyczne, a odnoszące się do sprzedaży – zbliżone do formułowanych w kwietniu. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen” – podsumował.

Źródło: ISBnews