Wskaźnik Przyszłej Inflacji w styczniu w górę; najwyższy poziom wskaźnika oczekiwań inflacyjnych od 1994 r.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji w styczniu w górę; najwyższy poziom wskaźnika oczekiwań inflacyjnych od 1994 r.
Fot. stock.adobe.com/jirsak
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrósł o 1,3 pkt m/m w styczniu 2022 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Wskaźnik rośnie nieprzerwanie od 18 miesięcy, natomiast oczekiwania inflacyjne konsumentów i producentów ustabilizowały się.

„W przypadku konsumentów blisko 92% badanych osób spodziewa się wzrostu cen w ciągu najbliższego roku. Wśród tej grupy respondentów nieznacznie ubyło tych, którzy uważają, że ceny w najbliższym czasie będą rosły jeszcze szybciej niż obecnie na rzecz grupy respondentów, sądzących że ceny będę rosły w tempie dotychczas obserwowanym. Tak wysoki poziom oczekiwań inflacyjnych konsumentów obserwowano ostatnio w 2004 roku” – czytamy w raporcie.

Konsumenci przeszli do fazy powstrzymywania się od zakupów

Konsumenci, po okresie przyspieszania swych decyzji zakupowych w celu ochrony przed przyszłym wzrostem cen, przeszli do fazy powstrzymywania się od zakupów, podkreślono.

Autorzy raportu zaznaczyli, że z uwagi na wysoką dynamikę cen konsumenci mogą rezygnować z części zakupów dóbr i usług, które nie są niezbędne, co w przyszłości ograniczy spiralę inflacyjną.

„Na razie jednak zbyt wcześnie, aby stwierdzić, że takie zjawisko będzie miało miejsce” – czytamy dalej.

Czytaj także: Wskaźnik Przyszłej Inflacji w grudniu znowu w górę; tempo wzrostu wyraźnie przyspiesza >>>

W przypadku firm w ostatnich dwóch miesiącach przewaga odsetka przedsiębiorstw planujących w najbliższym czasie podnosić ceny nad odsetkiem firm zamierzających je obniżyć sięgnęła ok. 35% i jest to najwyższy poziom wskaźnika oczekiwań inflacyjnych od 1994 roku.

Jak podał BIEC, spośród 22 przedstawicieli poszczególnych branż we wszystkich dominują zamiary podnoszenia cen – najsilniejsze są w przemyśle papierniczym, chemicznym, metalowym i tworzyw sztucznych.

Źródło: ISBnews