Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab w czerwcu w górę, powraca optymizm?

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab w czerwcu w górę, powraca optymizm?
Fot. stock.adobe.com/styleuneed
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 17,9 pkt m/m do minus 5,5 pkt w czerwcu 2020 r., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 25,5 pkt.
Wskaźnik koniunktury bankowej #Pengab wzrósł o 17,9 pkt m/m do minus 5,5 pkt w czerwcu 2020 r. #banki #KoniunkturaBankowa #ZBP #MonitorBankowy

„Pomiar czerwcowy, podobnie jak wyniki w maju, przyniosły poprawę wskaźników koniunktury bankowej i stanowią istotne odbicie poziomów osiągniętych w marcu i kwietniu. W najnowszym pomiarze zarówno wskaźniki bieżące, jak i prognostyczne charakteryzowały się kilkunastoprocentowym wzrostem. W czerwcu w szczególności zwraca uwagę zdecydowane wzmocnienie wskaźników rynku kredytów gospodarstw domowych. Również wskaźniki prognoz makroekonomicznych odnoszące się do gospodarki kraju zwiększyły swoją wartość. Mimo dwumiesięcznej poprawy koniunktury bankowej wszystkie pomiary notują jednak poziomy gorsze niż przed pandemią oraz wartości mniejsze w porównaniu do badania sprzed roku” – skomentował prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Czytaj także: Pengab w maju w górę, powraca optymizm wśród bankowców >>>

Pengab - czerwiec 2020
Źródło: Związek Banków Polskich

Wskaźnik ocen

Wskaźnik ocen wzrósł o 19,1 pkt m/m do minus 5 pkt, a wskaźnik prognoz zwiększył się o 16,7 pkt do minus 6 pkt.

„W czerwcu odnotowano m/m wzrosty prognoz sześciomiesięcznych na większości monitorowanych rynków. Wyjętej stanowi prognoza sześciomiesięczna aktywności osób indywidualnych na rynku lokat długoterminowych oraz przedsiębiorców na rynku kredytów obrotowych” – czytamy w raporcie.

Poprawa makroekonomicznych prognoz sześciomiesięcznych

W czerwcu odnotowano poprawę makroekonomicznych prognoz sześciomiesięcznych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 49 pkt, m/m jest wyższa o 21 pkt, a r/r spadła o 55 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 48 pkt, m/m jest wyższa o 24 pkt, a r/r spadła o 80 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 53 pkt, m/m jest wyższa o 24 pkt, a r/r spadła o 63 pkt.

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych

„Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 43 pkt i w czerwcu wynosi minus 14 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 46 pkt, a r/r spadło o 46 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 37 pkt, a r/r jest niższe o 43 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 33 pkt i wynosi 24 pkt” – czytamy dalej.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 16 pkt i wynosi obecnie plus 1 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 28 pkt, a r/r spadek o 33 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 18 pkt, a r/r jest niższe o 34 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 8 pkt i wynosi minus 11 pkt.

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych

„Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 11 pkt i wynosi minus 14 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 15 pkt., a r/r jest niższy o 39 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 19 pkt., a r/r jest niższy o 40 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytowego podmiotów gospodarczych wzrósł m/m o 28 pkt. i wynosi obecnie 24 pkt” – napisano także.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 8 pkt i wynosi minus 3 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 19 pkt, a r/r spadł o 1 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 3 pkt, a r/r jest niższy o 15 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 12 pkt i wynosi obecnie minus 15 pkt.

Sondaż został przeprowadzony 5 a 25 czerwca br. W badaniu wzięło udział 116 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, ISBnews