Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wzrósł w maju 2022 roku do minus 9,6 wobec minus 11,5 w kwietniu

Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wzrósł w maju 2022 roku do minus 9,6  wobec minus 11,5 w kwietniu
Wykres Fot. stock.adobe.com/m.mphoto
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł minus 9,6 w maju 2022 r. wobec minus 11,5 w kwietniu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

„W maju br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do prezentowanego w kwietniu.

W większości badanych obszarów sygnalizowana jest poprawa składowych 'prognostycznych’, natomiast w przypadku 'diagnostycznych’ poprawa lub brak zmian” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: GUS podsumował polską gospodarkę w kwietniu: produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła, płace i zatrudnienie również

W budownictwie w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 14 – zbliżonym do notowanego przed miesiącem (minus 15,4).

W handlu hurtowym w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 0,4 – podobnym jak w kwietniu (plus 0,9).

W handlu detalicznym w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 5,7 – wyższym niż przed miesiącem (minus 7,5).

W transporcie i gospodarce magazynowej w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 6,1 – zbliżonym do sygnalizowanego w kwietniu (minus 5,8).

Czytaj także: Pengab w kwietniu w górę; indeks koniunktury bankowej powrócił do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie

W branży zakwaterowanie i gastronomia wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w maju na poziomie plus 5,4 wobec minus 4 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują korzystne oceny koniunktury (plus 5,2), zbliżone do zgłaszanych przez jednostki gastronomiczne (plus 5,5).

W branży informacja i komunikacja w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 12,8 – zbliżonym do sygnalizowanego w kwietniu (plus 14,1).

W branży finanse i ubezpieczenia wskaźnik kształtuje się w maju na poziomie plus 18,4 – wyższym od notowanego w ubiegłym miesiącu (plus 13,9).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 1 do 10 maja 2022 r. na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. W przeciwieństwie do podstawowego badania koniunktury, odpowiedzi na dodatkowy blok pytań były udzielane na zasadzie dobrowolności.

Źródło: ISBnews