Przedsiębiorcom nadal ciąży pandemia COVID-19; wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym spadł do -12,2 w grudniu

Przedsiębiorcom nadal ciąży pandemia COVID-19; wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym spadł do -12,2 w grudniu
Fot. stock.adobe.com/gunnar3000
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł minus 12,2 w grudniu 2021 r. wobec minus 10,5 w listopadzie, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

„W grudniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w listopadzie. W większości badanych obszarów odnotowuje się pogorszenie składowych ‚prognostycznych’, natomiast w przypadku ‚diagnostycznych’ – pogorszenie lub brak zmian” – czytamy w komunikacie.

W budownictwie w grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 15,4 – niższym od notowanego przed miesiącem (minus 11,9).

W handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 0,9 – nieznacznie niższym niż w listopadzie (plus 0,1).

W handlu detalicznym w grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 6,2 – niższym niż przed miesiącem (minus 3,4).

W transporcie i gospodarce magazynowej w grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 2,9 – niższym od notowanego w ubiegłym miesiącu(plus 2,2).

W branży zakwaterowanie i gastronomia wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w grudniu na poziomie minus 19,6 wobec minus 17 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 27,5) niż jednostki gastronomiczne (minus 14,2).

W branży informacja i komunikacja w grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 13,7 – zbliżonym do sygnalizowanego przed miesiącem (plus 13,9).

W branży „finanse i ubezpieczenia” wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w grudniu na poziomie plus 15 – podobnym do notowanego w listopadzie (plus 15,1).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 1 do 10 grudnia 2021 r. na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. W przeciwieństwie do podstawowego badania koniunktury, odpowiedzi na dodatkowy blok pytań były udzielane na zasadzie dobrowolności.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan:

Przedsiębiorcom nadal ciąży pandemia, kolejne warianty koronawirusa i związana z tym niepewność co do przyszłości – wynika z  grudniowego wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury.

Większość obszarów odnotowuje pogorszenie składowych dotyczących najbliższej przyszłości natomiast w przypadku obecnych odczuć przedsiębiorców przeważa pogorszenie lub brak zmian wskaźników.

Najlepiej i jednocześnie korzystnie koniunkturę oceniają firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja. Jest to jednocześnie grupa przedsiębiorców, która w najmniejszym stopniu doświadcza obostrzeń pandemicznych. Co nie jest zaskakujące najbardziej pesymistycznie obecną i przyszłą sytuację oceniają podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

Grudniowe badanie koniunktury zostało rozszerzone przez GUS o pytania dotyczące wpływu pandemii Covid-19 na sytuację przedsiębiorstw. Wyniki nie są zaskakujące. Blisko 2/3 firm z branży hotelarskiej i gastronomicznej uważa, że skutki pandemii są dla nich poważne i zagrażające działalności firmy. Przedsiębiorcy z tej branży oceniają, że pandemia przyniesie im o 1/4 mniejszą sprzedaż niż gdyby jej nie było. Na drugiej stronie skali, choć również wysoko, znajduje się budownictwo, gdzie negatywne skutki koronawirusa odczuwa co piąty przedsiębiorca.

W danych GUS można również odnaleźć potwierdzenie tezy o dość dużej adaptacyjności przedsiębiorstw i odporności na obostrzenia. Większość branż ocenia, że przy wprowadzanych obostrzeniach jest w stanie przetrwać na rynku powyżej 6 miesięcy.

Źródło: ISBnews, Konfederacja Lewiatan