Wojna z gotówką (89): Plastik do przycięcia

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.07-08.foto.11.250xSejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy, który stanowi, że od 1 stycznia 2014 r. ma obowiązywać stawka opłaty kartowej interchange na poziomie 0,5 proc.

Oznacza to spadek prowizji płaconych przez sklepy akceptantów kart o ponad połowę. Projekt ustawy musi zatwierdzić Senat, a potem Sejm. NBP wyliczył, że tak radykalne obniżenie opłaty interchange spowoduje ubytek dochodów banków o około 1 mld zł z roku na rok. Część kosztów wydawnictwa kart zostanie przerzucona na konsumentów, a każdy użytkownik plastiku zapłaci 50 zł rocznie więcej niż obecnie. NBP chciałby, aby w ustawie pozostał dwuletni okres przejściowy, w którym interchange wynosiłaby 0,7 proc., a banki mogły się przygotować do zmiany. Związek Banków Polskich zapowiedział, że będzie przekonywać polityków do tego, by obniżki opłat kartowych były wprowadzane stopniowo.

Karciany duopol

Polska byłaby pierwszym krajem w Europie, który uregulował opłaty interchange w drodze ustawowej. Maciej Grelowski, przewodniczący Rady Głównej Business Centre Club uważa, że obecne działania dwóch międzynarodowych organizacji płatniczych, Visa i MasterCard, mają charakter duopolu, który poprzez niedopuszczanie do rynku nowych podmiotów ogranicza zasadę wolnej konkurencji oraz stanowi barierę dla rozwoju obrotu bezgotówkowego.

– Utrzymywanie przez oba podmioty stawek opłaty interchange na poziomie prawie dwukrotnie wyższym od średniej UE (1,3 proc. versus 0,7 proc.) przyczynia się do drastycznej zwyżki kosztów transakcyjnych, które przy marżach detalicznych na poziomie kilku procent stanowią dla małych i średnich przedsiębiorców połowę ich zysku z tytułu sprzedaży. Ponadto wysoki próg wejścia na rynek powoduje, że niemożliwe jest powstanie i efektywne działanie systemu krajowego usług płatniczych.

Zdaniem BCC główną korzyścią dla przedsiębiorców akceptantów, wynikającą z obniżenia interchange, jest zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej. Koszty działania czterostronnego systemu płatności kartowych w Polsce są zbyt wysokie i wynoszą 2 mld zł rocznie.

OPŁATA INTERCHANGE

Opłata interchange jest to prowizja pobierana od akceptanta i wypłacana przez agenta rozliczeniowego na rzecz banku wydawcy karty płatniczej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI