Wojna z gotówką: Twój dowód osobisty w chipie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.16.a.100xOd 1 lipca 2013 r. dokumenty osobiste będą stopniowo wyposażane w mikroprocesory z bezpłatnym podpisem cyfrowym. Dzięki temu uwiarygodnimy swoją tożsamość w e-biznesie i załatwimy wiele spraw urzędowych przez internet.

Nowy dowód – wielofunkcyjna karta chipowa z zapisanymi danymi osobowymi o roboczej nazwie pl.ID, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo polskie m.in. na obszarze państw strefy Schengen. Zapewni gwarancję bezpiecznej identyfikacji osób, ma być ponadto kluczem elektronicznym, za którego pośrednictwem uzyskamy dostęp do informacji w publicznych bazach danych. Zawarty w plastiku e-podpis umożliwi np. złożenie zeznania podatkowego przez internet, a lekarzowi dostęp do historii naszej choroby.

Karta pl.ID z certyfikatami

Warstwa graficzna nowego dowodu nie będzie identyfikowała rysopisu właściciela (wzrostu w centymetrach, koloru oczu i adresu zameldowania). Informacje te zostaną uwierzytelnione i zapisane w formie elektronicznej. Mikroprocesor ma zawierać dane weryfikowane za pomocą certyfikatów, a także przestrzeń dla karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Przepisy prawa stanowią, że do złożenia informacji uwierzytelniającej nie trzeba ingerencji posiadacza dowodu, tzn. pl.ID przekazuje ją na każde żądanie po połączeniu z czytnikiem. Prawdziwość udostępnianych danych potwierdza certyfikat dowodu osobistego. Drugi certyfikat – podpisu osobistego uwierzytelni właściciela w systemach teleinformatycznych np. w rejestrach publicznych oraz zapewni, że dokumenty przesyłane przez internet zostały sporządzone (podpisane) przez konkretną osobę. Podpisu osobistego nie da się złożyć bez podania numeru PIN. Trzeci certyfikat – ograniczonej identyfikacji jeszcze nie posiada przewidzianych prawem zastosowań. Nie identyfikuje żadnej konkretnej osoby, a jedynie potwierdza, że podpis został świadomie złożony przez posiadacza pl.ID.

Aktywacja certyfikatów podpisu i identyfikacji w myśl założeń MSWiA będzie dobrowolna, na wniosek posiadacza karty. Nowe dowody zostaną udostępnione bezpłatnie, natomiast zamieszczenie w nich danych do składania bezpiecznego e-podpisu, ma odbywać się na nasz koszt i ryzyko. Stare dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

KOMÓRKA, KTÓRA ZAPŁACI

Systemy płatnicze MasterCard i Visa, wspólnie z operatorami sieci GSM (Orange, Plus, Era i Play) oraz zainteresowanymi bankami, podjęły działania zmierzające do wypracowania najlepszego modelu biznesowego i operacyjnego płatności przez telefon komórkowy. Operatorzy prowadzą testy płatności zdalnych oraz technologii zbliżeniowej NFC wspólnie z systemami kart płatniczych. Według szacunków, około 1,5 tys. punktów handlowo-usługowych w 35 miastach akceptuje już płatności przy użyciu telefonu komórkowego.

Telefon komórkowy może pełnić funkcję uniwersalnego tokenu w e-bankowości, uwierzytelniając dostęp do informatycznych rejestrów państwowych (KRS, księgi wieczyste etc.) oraz serwisów aukcyjnych. Pod patronatem ZBP wybrane polskie banki testują transakcje opłacane przez telefon. Projekt opiera się na współpracy wszystkich zainteresowanych stron: telekomów (Orange, P4, Polkomtel, PTC), organizacji kart płatniczych, banków, agentów rozliczeniowych i platform mobilnych płatności.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI