Wojna z gotówką: Synku oddaj babci laptopa!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.02.foto.027.b.250xSpośród 13 milionów Polaków po pięćdziesiątym roku życia, ponad 10 milionów (78 proc.) nie korzysta z internetu.

Raport ekspertów przygotowany pod redakcją dra Dominika Batorskiego na zlecenie UPC Polska dowodzi, że to wykluczenie cyfrowe części społeczeństwa, niesie ze sobą wiele konsekwencji. Do generacji 50+ należy aż 42 proc. dorosłych Polaków, a osoby z tej grupy to zaledwie 18 proc. internautów. Pod względem korzystania z sieci przez osoby starsze jesteśmy outsiderem wśród krajów Unii Europejskiej, a osoby w wieku 50+ mają znacząco niższe kompetencje cyfrowe w porównaniu do tych w wieku 16-49.

Dojrzałość w sieci

Autorzy raportu podkreślają, że budowanie świadomości cyfrowej generacji 50+ jest niezwykłym wyzwaniem, zwłaszcza wobec postępującego procesu starzenia społeczeństwa. Zdobycie przez osoby starsze umiejętności korzystania z komputera i internetu może mieć wymierne korzyści związane z podtrzymaniem ich aktywności zawodowej, możliwościami awansu

Najważniejszy wniosek z raportu jest taki, że to nie bariery techniczne ani ekonomiczne dostępu do internetu stanowią o wykluczeniu cyfrowym, lecz brak wiedzy, właściwych programów kształcenia i odpowiednich usług cyfrowych. Okazuje się, że osoby starsze indagowane o najbliższe miejsce dostępu do internetu wskazują zwykle na sąsiadów (ponad 50 proc.), a około 10 razy rzadziej na placówki publiczne (na przykład biblioteki).

Barierą jest styl życia oraz przekonania osób w wieku 50+, które same się wykluczają, uznając, że internet to „nie ich świat” i „technologia dla młodych”. Szkodliwe są również stereotypy – wielu młodych uważa, że osoby po pięćdziesiątce nie potrzebują sieci. Problemem mogą być też podobne poglądy wśród przedsiębiorców. Generalnie niedostrzeganie potencjału rozwoju rynku dla biznesu w internecie przekłada się na brak odpowiedniej oferty e-produktów i e-usług dedykowanych generacji 50+.

ROŚNIEMY NA E-POTĘGĘ

Wartość polskiej gospodarki internetowej podwoi się już w ciągu najbliższych kilku lat. Co roku będzie ona rosła w tempie 14 proc., czyli dwukrotnie szybciej niż PKB. Internet będzie odpowiadał za około 8 proc. wzrostu polskiego PKB w latach 2009-2015. W 2015 r. udział gospodarki internetowej w PKB będzie większy niż obecny udział sektora finansowego, energetycznego i ochrony zdrowia.

Źródło: Raport The Boston Consulting Group.

Wieś słabo @ktywna

Według badań Eurostatu 60 proc. Polaków stwierdza, że korzystało z internetu przynajmniej raz w roku. Jest to o 8 pkt. proc. mniej niż średnia dla całej Unii Europejskiej. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w starszych grupach wiekowych. W przedziale 55-64 lata za internautów uważa się 30 proc. Polaków, tj. o 18 pkt. proc. mniej niż w UE. Jedynie 8 państw ma niższy odsetek użytkowników sieci w tej grupie wiekowej.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI