Wojna z gotówką: E-rachunki – realne zyski

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.11.foto.026.a.150xStatystyczny Polak otrzymuje 4,6 rachunku miesięcznie, tylko 17 proc. faktur jest dostarczane przez internet. Aż 74 proc. rodaków przedkłada tradycyjną pocztę nad rozliczenia elektroniczne.

Skłonienie nawet części konsumentów do tego, żeby oglądali obrazy swoich rachunków za telefon czy kablówkę, logując się do banku lub do eBOK dałoby wielomilionowe oszczędności. Żeby przekonać się, z jakim odbiorem spotykają się oferty przejścia na e-rozliczenia, agencja Think Kong i firma badawcza Ipsos przeprowadziły badanie nt. „F-inbox, elektroniczne rozliczenia – realne zyski”.

Poczta trzyma się mocno…

Z sondażu wynika, że 81 proc. Polaków otrzymuje miesięcznie więcej niż 2 rachunki, największą grupę stanowiły osoby, do których kierowane było od 3 do 4 (38 proc.) oraz od 5 do 6 (30 proc.) rachunków. Aż 89 proc.faktur przychodzi do odbiorców w for- mie papierowej. Jednocześnie ponad 45 proc. Polaków używających inter- netu deklaruje, że chętnie korzystałoby z elektronicznych form dostarczania rachunków.

Około 30 proc. respondentów wskazało na dokonywanie e-płatności – najczęściej z wykorzystaniem ban- kowych systemów transakcyjnych. Pozostałe 2/3 badanych decydowało się bądź na wysyłkę pieniędzy na po- czcie (70 proc.) bądź na osobistą wi- zytę w oddziale banku (30 proc.).

Niewiele fi rm realizujących płatno- ści masowe zachęca klientów do rezy- gnacji z otrzymywania drukowanych faktur. Jedynie co szósty konsument namawiany był przez operatorów do przejścia na e-rachunki. Z badań wy- nika, że wśród najskuteczniejszych za- chęt znajdują się: możliwość powrotu do rachunków papierowych, a także specjalne usługi i bonusy dla użytkow- ników e-rozliczeń. – Najczęściej do roz- liczeń internetowych przekonują swoich klientów fi rmy telekomunikacyjne – ko- mentuje Norbert Kilen z agencji in- teraktywnej Th ink Kong, współautor raportu – inne branże są mniej aktyw- ne, tylko 15 proc. respondentów potwier- dziło otrzymanie takiej propozycji.

Jak obalić ten mur?

– Odsetek konsumentów otrzymu- jących obraz faktury ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI