Właściciele firm w lepszych nastrojach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.02.250x.bNajnowsze badanie opinii polskich przedsiębiorców zamówione przez EFL wskazuje, że właściciele mikro, małych i średnich firm w czwartym kwartale roku planują inwestować oraz zwiększyć zatrudnienie oczekując, że sytuacja ekonomiczna ich przedsiębiorstwa oraz kondycja gospodarcza kraju poprawią się. 

Inwestując firmy będą najczęściej korzystały z wypracowanego zysku w czystej postaci (69,4 proc.) lub kombinacji środków własnych oraz leasingu (10,7 proc.).

Ocieplenie nastrojów

Polskie firmy z sektora MŚP coraz bardziej optymistycznie oceniają sytuację gospodarczą kraju oraz sytuację własnych firm. Spada udział oceniających negatywnie rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce – obecnie pesymistyczne oceny deklaruje 31 proc. badanych czyli zdecydowanie mniej, niż na początku roku (wówczas było aż 64,8 proc.). Równolegle utrzymuje się wzrost pozytywnych ocen sytuacji gospodarczej kraju (w październiku blisko 20 proc. przedsiębiorców podsumowało poprzedni kwartał pozytywnie, a rok wcześniej, o tej samej porze, oceniających pozytywnie trzeci kwartał, było zaledwie 2,2 proc.)

Ostatnia edycja badania Keralla Research wyróżniła się także większą liczbą przedsiębiorstw deklarujących polepszenie sytuacji ekonomicznej firmy, od liczby firm wskazujących na pogorszenie (27,3 proc.- sytuacja firmy polepszyła się w ostatnim kwartale, 24 proc. – sytuacja firmy pogorszyła się).

Przedsiębiorcy oczekują, że w ostatnim kwartale tego roku kondycja ich firm będzie lepsza niż w ostatnich miesiącach (35,7 proc. badanych). Co ciekawe optymistów jest więcej niż rok temu i dwa razy tyle, ile było na początku roku (16,7 proc.).

Dobra kondycja ma także dotyczyć gospodarki krajowej. Według 22,2 proc. – sytuacja gospodarcza kraju polepszy się – wzrost pozytywnych opinii o 9 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Topnieje także odsetek pesymistycznych prognoz. Pogorszenia sytuacji w gospodarce kraju spodziewa się 23,7 proc. ankietowanych, co oznacza o 13 pkt. proc. mniej, niż w III kwartale.

Inwestycje w…

W czwartym kwartale utrzyma się odsetek przedsiębiorców skłonnych inwestować (54,5 proc.). W tym czasie kwartale więcej badanych chce zatrudniać, niż jeszcze trzy miesiące temu (12,5 proc.). Firmy najwięcej będą inwestowały w działania marketingowe (27 proc.), remonty i zakup lokali (22,8 proc.), kwalifikacje pracowników (16,7 proc.), ale również zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania, czy środków transportu.

Ci którzy nie będą inwestować nie zrobią tego ponieważ potrzebne wydatki firmowe już ponieśli albo są niechętni zadłużaniu się. Drugim istotnym powodem wstrzymywania się od inwestycji nie jest już utrzymująca się obawa pogorszenia kondycji firmy, co wskazuje, że lęk przed kryzysem odsunął się na dalszy plan.

Formy finansowania inwestycji

Podstawowym sposobem finansowania inwestycji jest tradycyjnie sięganie po wypracowany kapitał własny (88,4 proc. przedsiębiorców zakupy zrealizuje z zysków), drugim instrumentem jest leasing (18,3 proc.). Kredytem chce finansować inwestycje 12,5 proc. firm. Różnica pomiędzy odsetkiem deklarujących wzięcie leasingu wobec kredytu wyniosła 5,8 pkt. proc., co można tłumaczyć tradycyjnie zdecydowanie lepszą dostępnością leasingu, niż kredytu dla sektora MŚP.

Analizując współwystępowanie różnych metod finansowania, w czwartym kwartale 2013 roku najczęstszą kombinacją będzie – analogicznie, jak wcześniej – leasing i środki własne 10,7 proc. Drugim najczęściej rozważanym rozwiązaniem będzie skorzystanie z kredytu i środków własnych (7,3 proc. badanych). Kluczową rolę w inwestowaniu będą pełniły środki własne. „W czystej postaci”, bez współwystępowania innych form, gotówką sfinansuje inwestycje 69,4 proc. badanych.

radoslaw.kuczynski.150x225Radosław Kuczyńskiprezes EFL powiedział: Firmy mikro i małe stanowią w Polsce 99 proc. firm, 0,8 proc. to przedsiębiorstwa średnie, reszta to duże korporacje. Nasi klienci (MŚP) tworzą więc podstawową tkankę polskiej przedsiębiorczości. Ich dobre nastroje pokazują, że możemy oczekiwać stopniowego zwiększania aktywności inwestycyjnej firm w drugiej połowie roku. Przedsiębiorcy zaczynają wierzyć, że ożywienie jest trwałe i warto się przygotować na zwiększone zapotrzebowanie na ich towary czy usługi. To niski popyt krajowy i zagraniczny zniechęcały firmy do inwestycji w ostatnim czasie. Będziemy starać się zachęcać przedsiębiorców do coraz śmielszego korzystania z różnych form finansowania takich jak oferowany przez nas leasing, pożyczka czy faktoring.

 

 

 

Indeksy i wskaźniki

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA na którego wpływają opinie przedsiębiorców dotyczące kondycji własnej firmy oraz kondycji ekonomicznej kraju wzrósł w stosunku do ubiegłego kwartału ponad 13 proc. osiągając poziom minus 47,81 punktów. Pomimo minusowego wyniku jest to rezultat najlepszy od trzech lat, a tendencja jest rosnąca.

Drugi z obserwowanych wskaźników – Index ZAIR – pokazujący skalę zakupów (inwestycje w MŚP), oparty na wskazaniach o wydatkach na inwestycje i rezygnacjach z nich, wyniósł minus 66,5 pkt., co oznacza niewielki wzrost skłonności inwestycyjnej o 1,3 pkt. kw/kw i jednocześnie – w relacji do analogicznego kwartału roku ubiegłego – wzrost o 8,3 pkt. (r/r).

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy SA