Wizja ujemnego oprocentowania w bankach napędza fundusze inwestycyjne

Wizja ujemnego oprocentowania w bankach napędza fundusze inwestycyjne
Logo IZFiA. Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Luty, to drugi miesiąc z rzędu, w którym odnotowano liczone w miliardach złotych wzrosty wpłat od inwestorów, podaje Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Trwa dobra passa funduszy inwestycyjnych  – już drugi miesiąc z rzędu napływy do funduszy są bardzo znaczące.

Sprzedaż netto ogółem w lutym wyniosła 4,6 mld zł. Wartość aktywów netto TFI raportujących do IZFiA zwiększyła się o 5,1 mld i wyniosła na koniec stycznia ponad 290,5 mld zł.

W lutym największy wolumen pozyskał segment funduszy obligacyjnych 2,8 mld zł netto, w funduszach akcyjnych napływ netto wyniósł 0,8 mld, zaś sprzedaż funduszy mieszanych zamknęła się wynikiem + 0,9 mld zł netto.

 – Zapowiedź wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania, czy nawet prowizji od depozytów, zwiększa zainteresowanie jednostkami uczestnictwa – mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Jak zauważa gotówka płynie głównie do funduszy obligacyjnych. Jej zdaniem wpływa na to bieżąca sytuacja, preferująca sprzedaż zdalną, oraz duże obciążenie regulacyjne, utrudniające nieco dostęp do tej formy inwestycji. Ankiety MiFID będące wymogiem Unii Europejskiej, który ma pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych, niekiedy wykluczają pewne rozwiązania.  

Jak podkreśla oferujący fundusze muszą dbać o bezpieczeństwo i ostrzegać przed produktami, które są dla danego klienta nieodpowiednie.

– Jednak u zarania historii funduszy stała idea tańszego i wspólnego inwestowania w instrumenty udziałowe. Dlatego mam nadzieję, że wraz ze wzrostem świadomości finansowej, struktura sprzedaży poszczególnych grup funduszy w Polsce będzie nabierać bardziej zrównoważonych proporcji – zauważa Małgorzata Rusewicz.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, których aktywa stanowią 87% całego rynku.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne o aktywach znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA