Wirtualna Polska kupiła farmę fotowoltaiczną za 12,4 mln zł

Wirtualna Polska kupiła farmę fotowoltaiczną za 12,4 mln zł
Źródło: Wirtualna Polska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wirtualna Polska Media (WPM) - spółka zależna od Wirtualna Polska Holding - podpisała z dwiema osobami fizycznymi umowy dotyczącą kupna udziałów w spółce celowej będącej właścicielem farmy fotowoltaicznej położonej na Dolnym Śląsku o łącznej mocy 3 MW zajmującej ponad 5 ha powierzchni, podała spółka.

„Na podstawie umowy WPM nabędzie 200 udziałów w kapitale zakładowym SPV stanowiących łącznie 100% głosów na zgromadzeniu wspólników SPV. Dodatkowo WPM zobowiązała się do wstąpienia w prawa wierzyciela z tytułu umów pożyczek udzielonych SPV przez dotychczasowego udziałowca oraz spłaty na jego rzecz kwot należnych z tytułu ww. umów. Łączna wartość transakcji obejmująca zapłatę ceny sprzedaży oraz spłatę kwot wierzytelności z ww. umów pożyczek wyniesie ok 12,4 mln zł. Przejście praw udziałów nastąpiło z chwilą zapłaty ceny sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

Projekt „WP Naturalnie”

Inwestycja w energię odnawialną to istotna część projektu „WP Naturalnie”. W kwietniu Wirtualna Polska uruchomiła testową farmę fotowoltaiczną na dachu serwerowni. Od początku 2021 roku całość energii kupowanej przez spółkę ma gwarancje pochodzenia ze źródeł odnawialnych, podano w osobnym komunikacie. 

Nasza produkcja energii elektrycznej z węgla niszczy środowisko w stopniu niespotykanym w innych europejskich krajach. Zachęcamy wszystkich do inwestowania w zieloną energię w Polsce, bo te inwestycje przynoszą u nas znacznie większe efekty dla planety niż w innych europejskich krajach.

– podsumował prezes Grupy WP Jacek Świderski, cytowany w komunikacie. 

Czytaj także: Fotowoltaika wypiera projekty lądowych farm wiatrowych >>>

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej – Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii – np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej – np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym – np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

Źródło: ISBnews