Wiesław Rozłucki nowym przewodniczącym Rady Fundatorów Fundacji Polski Instytut Dyrektorów

Wiesław Rozłucki nowym przewodniczącym Rady Fundatorów Fundacji Polski Instytut Dyrektorów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wiesław Jan Rozłucki został wybrany Przewodniczącym Rady Fundatorów Fundacji Polski Instytut Dyrektorów. Będzie odpowiadał za nadzór prac Rady Fundatorów, do której należy od samego początku istnienia Instytutu.

Wiesław Rozłucki zastąpił na stanowisku Przewodniczącego Rady Fundatorów Marię Pasło-Wiśniewską, która złożyła rezygnację ze stanowiska. Wybór nowego przewodniczącego zapadł większością głosów członków Rady Fundatorów. Dotychczas Wiesław Rozłucki pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów, którym pozostanie do końca kadencji w 2018 r.

„Sytuacja Fundacji PID i corporate governance w Polsce wymaga większego zaangażowania. I to jest powód przyjęcia przez mnie zwiększonych obowiązków” – powiedział Wiesław Rozłucki, Przewodniczący Rady Fundatorów i Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Polski Instytut Dyrektorów.

Przewodniczący Rady Fundatorów kieruje pracami Rady, do której kompetencji należy m.in. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, wybór Rady Programowej, zatwierdzenia rocznego planu finansowego Fundacji. Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady, która opiniuje i doradza w zakresie projektowania programu działalności Fundacji oraz przedstawia Zarządowi propozycje zadań do realizacji, współdziała ze Zgromadzeniem Uczestników przy określaniu i realizacji zadań statutowych. Rada Programowa kształtuje pozytywną opinię środowiska gospodarczego w Polsce na temat ładu korporacyjnego, promuje jego idę w kraju i zagranicą, utrzymuje stałe kontakty z organizacjami i środowiskami opiniotwórczymi w celu rozwiązywania najważniejszych problemów gospodarczych w kraju.

„Takie połączenie funkcji jest ewenementem w historii działalności PID, jednak z pewnością przyniesie Fundacji wymierne korzyści” – powiedziała Beata Binek, Prezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów

Polski Instytut Dyrektorów