Wierzymy w Europę (sonda aleBank.pl – kwiecień 2014)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

alebank.pl.sonda.02.400x225Za niespełna dwa tygodnie wybierzemy naszych europejskich reprezentantów. Odrębna kwestia, to na ile owe wybory nas angażują - frekwencja - i komu jesteśmy skłonni nasz głos oddać.

Już dzisiaj jednak stwierdzić wypada, że Rodacy w Unię wierzą, i czują się w niej dobrze, a w każdym razie bezpiecznie. Myślimy zwłaszcza o ekonomicznym wymiarze owego bezpieczeństwa.

Dowody? Bardzo proszę.

Jak bowiem inaczej interpretować wyniki redakcyjnej sondy alebanku w miesiącu kwietniu i początkach maja? Na pytanie, które brzmiało: Czy restrykcje wobec Rosji obniżą kurs złotego, ponad połowa badanych odpowiedziała przecząco – 52 proc., podczas gdy nieco ponad 1/3 badanych – 38 proc. podzielało ten pogląd. Liczba niezdecydowanych była tym razem dwakroć większa od zwyczajowych pomiarów, bo wyniosła 10 proc. Jeśli zważyć, że już ograniczono import naszej wieprzowiny do Rosji, a „w kolejce” czekają warzywa i owoce, to poziom optymizmu wydaje się nieco na wyrost. Z akcentem na „wydaje się”, gdyż twarde fakty, a konkretnie rzecz biorąc kurs naszej waluty nie reaguje na wydarzenia ukraińskie i trzyma się mocno zarówno względem euro, jak i dolara. Tym samym teza, że silna stabilna gospodarka i solidarność europejska, to najlepsze rękojmie stabilności rodzimej waluty znajduje potwierdzenie.

140513.sondaz.alebank.pl.2014.04.czy.restrykcje.wobe.rosji.obniza.kurs.zlotego

Drugie pytanie tylko pozornie osadzono w krajowym kontekście, gdyż brzmiało: Czy poprawa koniunktury zmniejszy bezrobocie? W tym przypadku procent odpowiedzi twierdzących wyniósł 65 proc, podczas gdy 30 proc. badanych było przeciwnego zdania. Niezdecydowani stanowili tym razem zwyczajowy odsetek 5 proc. Skąd taki poziom optymizmu w kraju, gdzie bezrobocie wciąż jest dwucyfrowe? Po pierwsze nie jesteśmy samotną wyspą. Dobre wieści napływające z gospodarki niemieckiej badani jednoznacznie wiążą z lepszą perspektywą dla naszego eksportu, co przełoży się w opinii respondentów na nowe miejsca pracy.

140513.sondaz.alebank.pl.2014.04.czy.poprawa.koniunktury.zmniejszy.bezrobocie

Prognozy wzrostu, korygowane w górę również przez EBC zdają się ów optymizm wzmacniać i uwiarygadniać. Słowem zdajemy się wykorzystywać europejską szansę. Na ile skutecznie, czas pokaże. Zachęcamy do udziału w kolejnej sondzie, której wyniki już w czerwcu.

Nowe głosowanie: sondę znajdą Państwo na końcu strony aleBank.pl.

Mit