Wiceprezes ZBP Tadeusz Białek przewodniczącym Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych

Wiceprezes ZBP Tadeusz Białek przewodniczącym Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych
Tadeusz Białek, Związek Banków Polskich (fot. ZBP)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich, zastąpił 9 grudnia na stanowisku przewodniczącego Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (KS NGR) Brunona Bartkiewicza, prezesa zarządu ING Banku Śląskiego.

Na piątkowym posiedzeniu skład KS NGR został także uzupełniony o trzeciego Zastępcę Przewodniczącego Komitetu, którym został wybrany jednogłośnie Marek Lusztyn – wiceprezes zarządu mBank, będący w KS NGR przedstawicielem banków uczestniczących w pracach Narodowej Grupy Roboczej.

Przedstawiciel banków sprawuje funkcję członka Komitetu Sterującego na zasadach rotacyjnych, przez co najmniej 3 miesiące.

Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) została powołana w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych w Polsce, zakładającą m.in. wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight). Prace NGR mają na celu zapewnienie wiarygodności, przejrzystości i rzetelności opracowywania i stosowania nowego wskaźnika referencyjnej stopy procentowej.

Czytaj także: Opinie ekonomistów o decyzji ING o wstrzymaniu oferowania kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową >>>

W pracach NGR udział biorą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, jak również organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego.

Źródło: PAP BIZNES