Webinarium: Bezpieczeństwo i konkurencyjność banku. Ciągłość działania w nowej rzeczywistości COVID-19

Webinarium: Bezpieczeństwo i konkurencyjność banku. Ciągłość działania w nowej rzeczywistości COVID-19
Źródło: CBBiI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Centrum Prawa Bankowego i Informacji zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 25 września oraz 05 października 2020 r. Szkolenie dostarczy zainteresowanym wielu praktycznych porad, jak w dobie przyspieszonych zmian i zachowań klientów dostosować procesy i modele biznesowe banków do nowej sytuacji, z zachowaniem przyjętych planów ciągłości działania.

#WebinariumBIKB: Dodatkowo, w drugim dniu szkolenia 05 października 2020 r. eksperci, praktycy rynkowi będą dyskutować z uczestnikami online #Cyberbezpieczeństwo #COVID19 #Konkurencyjność #Banki #CPBiI

W dobie szybko zmieniających się warunków rynkowych kluczową rolę pełni sprawne się do nich przystosowanie.

Celem szkolenia jest przedstawienie, jak nowoczesne zarządzanie oraz procesy i procedury tworzone z wykorzystaniem technologii wspierają proces szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie.

Praktycy biznesowi i eksperci w zakresie nowoczesnych technologii

W oparciu o rzeczywiste rynkowe przykłady, nasi prelegenci – praktycy biznesowi i eksperci w zakresie nowoczesnych technologii opowiedzą, jak przeprowadzić lub przyspieszyć proces transformacji cyfrowej banku z uwzględnieniem zarówno zmian technologicznych, jak i kadrowych, zachowując wszelkie standardy bezpieczeństwa i dbając o konkurencyjność.

Innowacyjna formuła szkolenia umożliwi uczestnikom skonsultowanie przypadków odnoszących się do rzeczywistych warunków bankowych. Zapewni pozyskanie informacji o optymalnych rozwiązaniach niezbędnych do wykonywania zadań zdalnie, w większości procesów bankowych.

Informacje dla wszystkich pracowników sektora bankowego

Webinaria skierowane są przede wszystkim do pracowników sektora bankowego, menedżerów odpowiedzialnych zarówno za obszar bezpieczeństwa, informatyczny, jak również za finanse, strategie rozwojowe, marketing, sprzedaż produktów i usług.

Najbliższe szkolenia pomogą uczestnikom wzbogacić praktyczną wiedzę m.in. w zakresie zarządzania procesami i rozwiązaniami, stosowania zarówno pracy zdalnej, jak i zespołowej, wykorzystania podpisu elektronicznego, Contact Center z zachowaniem bezpieczeństwa i konkurencyjności banku.

Podczas wykładów zaprezentowane zostaną możliwości, jakie dają obecne technologie w usprawnieniu procesów i procedur bankowych. Poruszone zostaną kwestie wymagań regulatora, jakie są stawiane przed bankami, aby mogły korzystać z rozwiązań i narzędzi do pracy zdalnej, a w szczególności do komunikacji z klientem.

Indywidualne e-konsultacje z ekspertami

Drugi dzień szkolenia tj. 5 października to również dzień indywidualnych konsultacji z naszymi Ekspertami, umożliwiający uzupełnienie zdobytej wiedzy czy skonsultowanie praktycznych rozwiązań w odniesieniu do Państwa banku.

Do Państwa dyspozycji będą eksperci, doradcy firm komercyjnych, którzy będą odpowiadać na pytania i dyskutować z uczestnikami o praktycznych przykładach, przypadkach i możliwościach zastosowań procedur i rozwiązań w bankach w obszarze tematyki szkolenia.

Celem szkolenie jest:

1. Dowiedzenie się, jak niewielkim nakładem środków osiągać wzrost konkurencyjności, zapewniając jednocześnie Państwa bankowi niezbędne bezpieczeństwo.

2. Poznanie opinii ekspertów, jak to osiągnąć, doskonaląc jednocześnie plan ciągłości działania banku, by nie trzeba improwizować w sytuacjach niespodziewanych zagrożeń. Aby można było skupić się na działaniach operacyjnych, uwzględniających różne, nawet najmniej prawdopodobne scenariusze.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja: www.aleBank.pl/BIKB

Źródło: aleBank.pl