Wdrożenie PSD2 na ostatniej prostej. KIR dostarczy usługi wspierające standard Polish API

Wdrożenie PSD2 na ostatniej prostej. KIR dostarczy usługi wspierające standard Polish API
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ustawa wprowadzająca zapisy dyrektywy PSD2, zmieniająca ustawę o usługach płatniczych, została 9 stycznia przyjęta przez Radę Ministrów i trafiła do dalszych prac legislacyjnych.

#KIR: wdrożenie dyrektywy #PSD2 do prawa polskiego jest na ostatniej prostej #PolishAPI #banki #ZBP

Jednocześnie Związek Banków Polskich skierował do konsultacji publicznych projekt standardu interfejsu komunikacyjnego między podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze ze stronami trzecimi – Polish API.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w komunikacie z dnia 12 stycznia br. podkreślił znaczenie bezpieczeństwa i wskazał jako preferowane ustanowienie bezpiecznych interfejsów komunikacyjnych. Co ważne, UKNF wyraził swoje kierunkowe poparcie dla inicjatywy ZBP utworzenia standardu Polish API. Inicjatywa ta może zagwarantować ujednolicone i bezpieczne zasady dostępu Third Party Providers (TPP) do rachunków płatniczych.

Rozwój rynku i zwiększenie bezpieczeństwa klientów

Standaryzacja będzie kluczowa dla upowszechnienia nowych usług. Celem Polish API jest nie tylko sama standaryzacja, ale stworzenie wygodnych, nowoczesnych i jednocześnie bezpiecznych interfejsów do komunikacji z bankami i innymi podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze. Cechy te od lat charakteryzują polski sektor bankowy i płatniczy. Jeden standard ułatwi rozwój rynku, upraszczając dostęp podmiotów trzecich do rachunków klientów, a z drugiej strony ułatwi zachowanie bezpieczeństwa klientów.

– Należy podkreślić, że sam standard może nie wystarczyć. Nadal byłyby potrzebne liczne integracje stron trzecich z bankami (i innymi podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze), a ze względu na różnice w serwisach internetowych tych ostatnich, także  ich interfejsów API – wyjaśnia Piotr Alicki, prezes zarządu KIR. – Z tego powodu KIR pracuje nad utworzeniem usług wspierających standard Polish API, tzw. usług HUB PSD2, dzięki którym wdrożenie Polish API będzie mogło być jeszcze bardziej efektywne, szybkie i dające szeroki dostęp podmiotom trzecim, a w efekcie klientom do nowych usług, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa – podsumowuje Piotr Alicki.

Wyrównanie szans

Polish API oraz HUB PSD2 to także większa szansa, że nowe usługi dostępu do inicjacji płatności oraz do informacji o rachunkach płatniczych będą osiągalne dla wszystkich klientów, bez względu czy mają rachunki płatnicze w bankach czy innych podmiotach prowadzących rachunki płatnicze, niezależnie czy są to duże czy małe podmioty. Dzięki temu wyrównają się szanse zarówno dla stron trzecich jak i podmiotów prowadzących rachunki płatnicze (głównie banki).

Wdrożenie nowych usług będzie skoordynowane z harmonogramem wdrażania PSD2 w Polsce, upowszechnianiem Polish API oraz wejściem w życie regulacyjnych standardów technicznych, precyzujących szczegóły wymaganych interfejsów.

Źródło: Informacja prasowa KIR