Wartość transakcji kartami wzrosła o 10 proc. rdr, do 211 mld zł, w IV kw. 2019 r.

Wartość transakcji kartami wzrosła o 10 proc. rdr, do 211 mld zł, w IV kw. 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/ollegn
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 211 mld zł w IV kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 10% r/r i o 1,1% w ujęciu kwartalnym, podał Narodowy Bank Polski.
.@nbppl: wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 211 mld zł w IV kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 10% r/r i o 1,1% w ujęciu kwartalnym #KartyPłatnicze #PłamościBezgotówkowe #NBP

„W IV kwartale 2019 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 211 mld zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału ich wartość zwiększyła się o 2,3 mld zł, co stanowi wzrost o 1,1%. Natomiast na przestrzeni ostatniego roku wartość transakcji kartami zwiększyła się o 10%”- czytamy w „Informacji o kartach płatniczych IV kwartał 2019 r.”

Udział transakcji gotówkowych

Udział transakcji gotówkowych wyniósł 51,9%, a na przestrzeni ostatniego roku wskaźnik ten zmniejszył się o 2,5 punktu procentowego. Jako transakcje gotówkowe rozumiane są wypłaty gotówkowe z bankomatów, wypłaty w kasach banków oraz wypłaty sklepowe cash back, podał bank centralny.

Średnia wartość transakcji

„W IV kwartale 2019 r. średnia wartość transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) przeprowadzonej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 124,2 zł i była nieznacznie wyższa niż w poprzednim kwartale (124 zł). Innym wskaźnikiem charakteryzującym zachowania użytkowników kart płatniczych jest średnia liczba transakcji przeprowadzanych pojedynczą kartą. W IV kwartale 2019 r. na jedną kartę przypadały średnio 40 przeprowadzonych transakcji (tak samo jak w poprzednim kwartale)”- czytamy dalej.

>> (otwiera się na nowej zakładce)”>Czytaj także: Nowe technologie przejmują rynek płatności kartami >>>

W IV kwartale 2019 r., według danych przekazanych przez banki, przeprowadzono 1,532 mld transakcji bezgotówkowych, czyli więcej o 24 mln transakcji niż w poprzednim kwartale, co stanowiło wzrost o 2%, podano także.

Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych wykazuje tendencję rosnącą

„Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując IV kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., liczba transakcji była większa o 20%, a porównując do 2017 r., była większa o 48%. Dane jednoznacznie wskazują, że na rynku polskim rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych jest przede wszystkim rezultatem coraz bardziej powszechnego korzystania z kart zbliżeniowych oraz rosnącej sieci akceptacji kart” – wskazał bank centralny.

Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, że w IV kwartale 2019 r. zarejestrowano 1,48 mld transakcji, czyli więcej o 24,5 mln (wzrost o 2%) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wskaźnik liczby transakcji w dłuższym okresie prezentuje jednak tendencję rosnącą. I tak, liczba transakcji na przestrzeni ostatniego roku wzrosła o 20,6%, a na przestrzeni dwóch ostatnich lat wzrosła o 43,6%, podał także NBP.

Karty zbliżeniowe stanowiły 86,7% wszystkich kart płatniczych w Polsce

Na koniec 2019 r. karty zbliżeniowe stanowiły 86,7% wszystkich kart płatniczych w Polsce. Na koniec grudnia 2019 r. wydanych było 37,1 mln kart płatniczych z funkcją płatności zbliżeniowej.

„Na koniec grudnia 2019 r. wszystkich zbliżeniowych instrumentów płatniczych, bazujących na kartach płatniczych – wliczając w to także: gadżety, stickery czy karty zainstalowane w telefonie – było łącznie 40,7 mln. W IV kwartale 2019 r. przybyło ich 1,4 mln szt., co stanowi wzrost o 3,6%” – podkreślono w raporcie.

„W IV kwartale 2019 r. kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej w Polsce przeprowadzono łącznie ponad miliard transakcji – dokładnie było to 1 mld 270 mln transakcji. W porównaniu do poprzedniego kwartału (1,243 mld) liczba transakcji uległa zwiększeniu o 27,4 mln, co stanowi wzrost o 2,2%. W IV kwartale 2019 r. udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wynosił 89,4% (w poprzednim okresie wynosił 88,8%)” – czytamy dalej.

42,9 mln kart płatniczych na rynku

„Na koniec IV kwartału 2019 r. znajdowało się na rynku polskim 42,9 mln kart płatniczych, to jest o 739 tys. kart więcej niż we wrześniu 2019 r. (co stanowi nieznaczny wzrost o 1,8%). Podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe (80,2%). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 34,4 mln szt. i zwiększyła się w ciągu kwartału o 452 tys. (wzrost o 1,3%). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (13,5%), których łączna liczba wyniosła 5,8 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni IV kwartału 2019 r. zmniejszyła się o 42 tys. (spadek o 0,7%)”- podsumowano w informacji.

Według danych przekazywanych przez agentów rozliczeniowych, na rynku polskim na koniec grudnia 2019 r. funkcjonowało łącznie 906,6 tys. terminali POS. W porównaniu do poprzedniego kwartału było ich więcej o 38,4 tys. szt., co oznacza wzrost o 4%. Na przestrzeni poprzednich 12 miesięcy liczba terminali POS na rynku polskim zwiększyła się o 119,7 tys. urządzeń, co stanowi wzrost o 15%.

Na koniec grudnia 2019 r. w Polsce było 22 720 bankomatów. Na przestrzeni IV kwartału 2019 r. liczba bankomatów wzrosła o 127 urządzeń (wzrost o 0,6%). Transakcji wypłat z bankomatów było w tym okresie 155,1 mln, tj. nastąpił spadek o 4,5% w porównaniu do kwartału poprzedniego. Łączna wartość wypłat wyniosła 88,9 mld zł, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznacza spadek o 1,9%, podał także bank centralny.

Źródło: ISBnews