Wartość aktywów OFE wzrosła w kwietniu o 7,25 proc. mdm

Wartość aktywów OFE wzrosła w kwietniu o 7,25 proc. mdm
OFE - Otwarte Fundusze Emerytalne (źródło: Adobe Stock)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła w kwietniu o 7,25 proc. mdm - wynika z danych KNF. Udział akcji spółek notowanych na GPW w portfelach OFE wyniósł 73,44 proc. i był o 168 pb wyższy niż przed miesiącem.
Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem #OFE wzrosła na koniec kwietnia o 7,25 proc. do 124,1 mld zł

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec kwietnia o 7,25 proc. do 124,1 mld zł.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem marca o 8,1 proc. do 34,3 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 184 pb do 79,94 proc., przy czym na giełdach zagranicznych wzrosła o 16 pb do 6,5 proc.

Czytaj także: Co dalej ze zmianami w OFE?

Alokacja w krajowe akcje wzrosła o 168 pb i na koniec kwietnia stanowiły one 73,44 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE. Nadal poniżej zakładanego wcześniej progu 75 proc., który zgodnie z projektem ustawy przekształcającej OFE w IKE fundusze miały osiągnąć 27 listopada 2020 roku. Jak podało MF, prace nad projektem zostały wstrzymane i przesunięte na dalszy okres.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec kwietnia o 9,8 proc. mdm do 99,2 mld zł. Wartość zagranicznych akcji zwiększyła się o blisko 10 proc. mdm do 8,1 mld zł, a krajowych – wzrosła o 9,8 proc. do 91,1 mld zł.

WIG zyskał w kwietniu 10,8 proc., a WIG20 wzrósł o 9 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 12,7 proc., Stoxx Europe 600 wzrósł o 6,2 proc., a niemiecki DAX zyskał 9,3 proc.

Wartość instrumentów dłużnych

Wartość instrumentów dłużnych spadła w kwietniu o 2,3 proc. do 13,5 mld zł, głównie za sprawą spadku w kategoriach papierów korporacyjnych i innych. Alokacja spadła o 106 pb do 10,9 proc.

Czytaj także: Wszystkie OFE w kwietniu na plusie, zyskały średnio po 8,1 proc. >>>

OFE na koniec kwietnia miały do dyspozycji 11,3 mld zł gotówki, o 1,2 proc. mniej niż przed miesiącem. Gotówka stanowiła 9,1 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec kwietnia i alokacja wg klas aktywów:

 2020-04-30zmiana2020-04-301M zmiana3M zmiana
 mln zł(proc.)proc. aktywów(pb)(pb)
Akcje99 178,539,7879,94184,42-266,91
-polskie91 109,869,7773,44168,29-245,59
-zagraniczne8 068,669,986,5016,12-21,32
Obligacje13 525,23-2,2610,90-106,1066,29
-samorządowe (PL)2 049,320,561,65-10,9930,95
-listy zastawne (PL)3 338,30-0,212,69-20,1152,99
-korporacyjne i inne (PL)8 283,45-2,276,68-65,0436,86
*zagraniczne0,000,000,000,000,00
Gotówka11 341,84-1,199,14-78,08201,74
Aktywa pod zarządzaniem łącznie124 064,557,25100,000,000,00
-polskie115 977,457,0793,48-15,9022,43
-zagraniczne8 087,109,936,5215,90-22,43
Źródło: PAP BIZNES