Waloryzacja rent i emerytur: w 2020 r. wzrost najniższych świadczeń. W 2021 r. kontynuacja wypłaty „czternastki”

Waloryzacja rent i emerytur: w 2020 r. wzrost najniższych świadczeń. W 2021 r. kontynuacja wypłaty „czternastki”
Fot. stock.adobe.com/whitelook
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów jeszcze w tym kwartale ma przyjąć nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw mający na celu podwyższenie najniższych świadczeń rentowych i emerytalnych, a także projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów tzw. "czternastkę" wypłacaną w 2021 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

Rada Ministrów jeszcze w tym kwartale ma przyjąć nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z #FUS oraz niektórych innych ustaw mający na celu podwyższenie najniższych świadczeń rentowych i emerytalnych #emerytury

„Obowiązkiem rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym w szczególności emerytów i rencistów. Szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi świadczeniobiorcy. Stąd też w 2020 r., analogicznie jak w roku 2019 r., proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na:
– podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: 1 200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
– zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł” – czytamy w informacji.

Czytaj także: Pogłębia się kryzys systemu emerytalnego >>>

Zgodnie z projektowaną regulacją, wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,24%. Jednocześnie proponuje się, aby gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł, podano także.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne

Drugi projekt dotyczący ustawy, który wprowadza coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

„Dodatkowo, w 2021 r. proponuje się również jednorazową wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w listopadzie 2021 r., z wyjątkami przewidzianymi do wypłaty w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. (w zależności od rodzaju świadczenia) w wysokości:
– kwoty najniższej emerytury – dla osób, których wysokość emerytury lub renty przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2 700 zł,
– kwoty najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości emerytury lub renty przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2 700 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury – w przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2 700 zł” – czytamy także w wykazie.

Czytaj także: 10 tys. zł dla emeryta rozkręci polską gospodarkę?

Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych, podano także.

„Dodatkowo, w projektowanej ustawie proponuje się zmianę w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym – dostosowującą nazwę świadczenia wypłacanego zgodnie z projektowaną ustawą, tj. z 'jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego’ na „dodatkowe roczne świadczenie pieniężne”. Rozwiązanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe” – podano także.

Źródło: ISBnews