Waloryzacja emerytur i rent w 2023 r. na poziomie 13,8 proc., podwyżka gwarantowana 250 zł

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 r. na poziomie 13,8 proc., podwyżka gwarantowana 250 zł
Fot. stock. adobe.com/skora-fotoprojekt
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd planuje waloryzację rent i emerytur na poziomie 13,8% w marcu 2023 r. z minimalną podwyżką gwarantowaną na poziomie 250 zł, wynika z projektowanej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw., podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

Czytaj także: Ile wyniesie waloryzacja rent i emerytur w 2023 roku? Znamy wskaźnik >>>

„W ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r., proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Zmiany te będą polegały w szczególności na:
– podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:
* 1 588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
* 1 191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
– zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł” – czytamy w wykazie.

Wskazano, że „proponowane rozwiązanie zapewnia zachowanie realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach”.

Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 113,8%

Jednocześnie proponuje się, aby gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 250 zł, podano także.

Wskaźnik waloryzacji na poziomie 113,8% został zapisany w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej, który trafił do Sejmu.

Źródło: ISBnews