Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy podsumowało działalność w roku 2020

Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy podsumowało działalność w roku 2020
Przewodniczący Rady Nadzorczej BS Brodnica Marek Pesta. Źródło: BS Brodnica
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W piątek 25 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy, na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku, czytamy w komunikacie.

Ze względu na sytuację pandemiczną zebranie odbyło się w trybie mieszanym, tj. stacjonarnie oraz zdalnie.

Uczestniczyło w nim łącznie 63 delegatów (tj. blisko 88% uprawnionych) oraz zaproszeni goście.

Zebranie swoją obecnością zaszczycił wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński, z ramienia spółki MOORE Rewit Audyt sp. z o.o. z Gdańska kluczowy biegły rewident Piotr Witek oraz notariusz Wacław Jankowski.

Czytaj także: BLIK w Banku Spółdzielczym w Brodnicy dla posiadaczy aplikacji mobilnej BSBrodnica

Aktywa wyniosły 2 mld 581 mln złotych

Delegatów oraz zaproszonych Gości przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Marek Pesta. Sprawozdanie z działalności Zarządu, Sprawozdanie finansowe za 2020 r., jak również działalność oraz zakres udzielanego przez Bank wsparcia w związku z COVID-19 przedstawili Członkowie Zarządu.

W swoich wystąpieniach wskazali oni na osiągnięcie przez BS Brodnica, mimo niekorzystnego otoczenia gospodarczego, dobrych wyników ekonomiczno-finansowych oraz bardzo dobrą i stabilną sytuację Banku, pozwalającą z optymizmem patrzeć w przyszłość.

W roku 2020 BS Brodnica wypracował wynik z działalności bankowej w wysokości ponad 65 mln zł oraz wynik brutto w wysokości 17,81 mln zł. Na koniec maja br. aktywa wyniosły 2 miliardy 581 mln zł. Wynik ten plasuje Bank (pod względem wielkości sumy bilansowej) na drugim miejscu w kraju.

W zakresie gwarancji BGK z Funduszu Gwarancji Rolnych (dedykowanych dla sektora agro) Bank zajmuje pierwsze miejsce pod względem ilości udzielonych kredytów

Istotnym elementem działalności w ubiegłym roku było też wsparcie szpitali, domów pomocy społecznej oraz innych instytucji w walce z trwającą pandemią. Na ten cel przekazano łącznie blisko 100 tys. zł.

Ponadto Bank umożliwił Klientom biznesowym uzyskanie w ramach Tarczy Antykryzysowej PFR 1.0 i 2.0 wsparcia (subwencji) w wysokości ponad 115 mln zł, a dzięki Moratorium kredytowemu 129 klientów instytucjonalnych i 297 klientów indywidualnych skorzystało z odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych obejmujących portfel ekspozycji na ponad 100 mln zł.

W zakresie gwarancji BGK z Funduszu Gwarancji Rolnych (dedykowanych dla sektora agro) Bank zajmuje pierwsze miejsce pod względem ilości udzielonych kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami w całym sektorze bankowym. 

Dokonano podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2020 rok w kwocie ponad 13 mln zł uwzględniającej wypłatę dywidendy w formie oprocentowania udziałów w wysokości 5%

W przedstawionej opinii z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2020 Biegły Rewident potwierdził prawidłowość przedstawionych sprawozdań finansowych oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Banku.

Wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński w swoim wystąpieniu zaprezentował wszystkim zebranym sytuację sektora bankowego oraz sektora bankowości spółdzielczej w minionym 2020 roku.

Czytaj także: Nowoczesny Bank Spółdzielczy | SYTUACJA SEKTORA | Pomocniczość wpisana w spółdzielcze DNA

Absolutorium dla członków Zarządu

W dalszej części obrad Delegaci zatwierdzili sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2020, jak również jednogłośnie udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku.

Wśród szeregu podjętych podczas Zebrania uchwał, przyjęto m.in. uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju działalności Banku na kolejny rok oraz uchwałę wprowadzającą porządkowe zmiany w zapisach Statutu BS Brodnica.

Dokonano również podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2020 rok w kwocie ponad 13 mln zł uwzględniającej wypłatę dywidendy w formie oprocentowania udziałów w wysokości 5%.

Czytaj także: Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Sytuacja Sektora | Zarządzamy zmianą z zachowaniem spółdzielczej tożsamości

Podziękowania od Rady Nadzorczej i Zarządu

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy dziękuje wszystkim Delegatom za udział w Zebraniu Przedstawicieli 2021. Ponadto Udziałowcom, Obligatariuszom i Klientom składamy podziękowania za to, że jesteście z nami, za zaufanie i zrozumienie szczególnie w trudnym dla wszystkich czasie pandemii koronawirusa.

Podziękowania składamy również naszym Pracownikom – cichym bohaterom czasu pandemii – którzy w trudnych momentach minionego roku wykazali się profesjonalizmem, odpowiedzialnością i odwagą stawiając czoła wszystkim wyzwaniom.

Dziękujemy. Razem udowodniliśmy, że współpraca jest wielką wartością i pozwala sprostać najtrudniejszym sytuacjom.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Brodnicy