Walka ze smogiem. Rząd: ok. 750 mln zł na pilotażowy program termomodernizacji domów

Walka ze smogiem. Rząd: ok. 750 mln zł na pilotażowy program termomodernizacji domów
Fot. CIR
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd wprowadzi pilotażowy program finansowania termomodernizacji dla najuboższych gospodarstw domowych w najbardziej zanieczyszczonych miastach w Polsce, poinformował wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny. Koszt realizacji programu dla 22 miast to ok. 750 mln zł. W kolejnej unijnej perspektywie budżetowej chce realizować program operacyjny "Czyste powietrze".

#Rząd wprowadzi pilotażowy program finansowania termomodernizacji dla najuboższych gospodarstw domowych w najbardziej zanieczyszczonych miastach w Polsce #smog

– Chcemy poprawić jakość powietrza w Polsce, chcemy poprawić jakość życia najmniej zamożnych gospodarstw domowych i chcemy poprawić efektywność energetyczną Polski – powiedział Woźny podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że 33 polskie miasta znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia, w tym siedem z nich jest w pierwszej dziesiątce.

– Dzisiaj startujemy z programem termomodernizacji. Podpisaliśmy dziś porozumienie z gminą Skawina, uruchamiamy tam laboratorium Skawina – miejsce, gdzie będziemy współpracować z samorządem województwa i gminy. Porozumienie zakłada wdrożenie pilotażu, który pozwoli zderzyć się z problemem najuboższych, których nie stać na ocieplenie budynków. Termomodernizację chcemy sfinansować w całości ze środków publicznych – powiedział wiceminister.

Czytaj także: Polska złamała unijne przepisy dotyczące jakości powietrza. Jest wyrok Trybunału UE >>>

Program w 22 miastach z listy 33 najbardziej zanieczyszczonych

Dodał, że program będzie kontynuowany, a celem jest podpisanie podobnych porozumień z 22 miastami poniżej 100 tys. mieszkańców z listy 33 najbardziej zanieczyszczonych.

– Żeby załatwić problem tych 22 miast, potrzebujemy ok. 750 mln zł. W porozumieniu z Gminą Skawina założyliśmy, że 70% kwoty finansowania pochodzić będzie ze środków rządowych, a 30% z samorządowych – wyjaśnił Woźny.

Walka o czyste powietrze jest jednym z priorytetów rządu, dodał premier Mateusz Morawiecki czwartkowej konferencji prasowej.

– Czystego powietrza w Polsce zaczęło brakować nie niedawno, a właściwie 20-30 lat temu, a nawet wcześniej. Przez lata zaniedbań te czyste powietrze w wielu sytuacjach było towarem deficytowym – stwierdził Mateusz Morawiecki.  Szef rządu zaznaczył, że dom nieocieplony zużywa dwa razy więcej węgla do ogrzania niż dom ocieplony.

Premier podkreślił, że „walka o czyste powietrze w Polsce jest dla mnie jednym z priorytetów rządu, dlatego dzisiaj w krótkim czasie przedstawiamy program termomodernizacji, który ma na celu doprowadzenie do tego, aby powietrze było czyste”.

Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim alarmom smogowym i organizacjom pozarządowym za wieloletnie i wytrwałe działanie z nadzieją, że kiedyś ktoś się zajmie tym problemem.

– Dzisiaj zaczynamy walkę o czyste paliwo, o lepsze piece, ale zwłaszcza o nasze cieplejsze domy poprzez szeroko zakrojony ogólnopolski program ocieplania budynków, po to, aby w domach było cieplej a wokół nas było czyste powietrze – dodał premier.

W dalszej kolejności rząd chce „sprowadzić do wspólnego mianownika” całość wydatkowania środków na poprawę powietrza w Polsce. Priorytetem pozostanie wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych. Rząd liczy w pierwszej kolejności na zaangażowanie w tę kwestię Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

– Chcemy środki NFOŚiGW, a szacujemy, że jest to ok, 15,5 mld zł, przeznaczyć na poprawę jakości powietrza. Chcemy koordynować działania funduszu ze wszystkimi działaniami realizowanymi nie tylko przez przez ministerstwa, ale również z marszałkami województw i przedstawicielami samorządów terytorialnych – wskazał z kolei wiceminister.

Koszt dalszych działań na rzecz czystego powietrza będzie jednak możliwy do oszacowania dopiero po zakończeniu pilotażu, podkreślił.

Jego zdaniem, poprawa powietrza w Polsce to działanie, którego realizacja zajmie około dziewięciu lat.

– W perspektywie budżetowej 2021-2027 będziemy chcieli z Komisją Europejską ustalić warunki dla specjalnego programu operacyjnego dla Polski – programu „Czyste powietrze”. Będziemy mieli wtedy trzy lata doświadczeń, które będziemy mogli skonsumować w takim programie operacyjnym w taki sposób, aby z końcem 2027 r. móc powiedzieć, że udało nam się przywrócić wszystkim Polakom możliwość oddychania pełną piersią i czystym powietrzem – podsumował Woźny.

Ponad 10 mld zł na poprawę jakości powietrza do 2020 r.

Ministerstwo Środowiska przeznaczy ponad 10 mld zł na działania w obszarze poprawy jakości powietrza do 2020 r., podał resort.

„Polska konsekwentnie działa na rzecz poprawy jakości powietrza. Wieloletnie zaniedbania w tym obszarze powodują jednak, że te działania wymagają czasu oraz współpracy na poziomie administracji rządowej, samorządów, a także zaangażowania obywateli” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Środowiska w sprawie dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

„Na działania w obszarze poprawy jakości powietrza do roku 2020 resort środowiska przeznaczy w sumie ponad 10 mld zł” – czytamy dalej.

Na co zostaną przeznaczone fundusze?

Fundusze te zostaną przeznaczone m.in. na przyłączanie gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej. Resort prowadzi także kampanie edukacyjne uświadamiające mieszkańców, jakie paliwa można wykorzystywać do celów grzewczych w gospodarstwach domowych, jak również sposoby ich spalania, by nie szkodzić środowisku, a także pokazujące im, gdzie mogą uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu czy na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego.

Na podstawie znowelizowanej i inicjatywy Ministerstwa Środowiska ustawy Prawo ochrony środowiska władze samorządu województwa mogą określać rodzaj i jakość paliw oraz pieców dopuszczonych do stosowania na danym obszarze. Uchwały „antysmogowe”, m.in. dla miasta Krakowa, oraz województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, przypomniano.

„W ubiegłym roku, z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, zostało przyjęte jedno z kluczowych rozporządzeń na rzecz poprawy jakości powietrza, tj. ws. wymagań jakościowych dla kotłów. Oznacza to, że od lipca 2018 r. w sprzedaży dostępne będą jedynie piece spełniające najwyższe wymagania emisyjne. Na ukończeniu są także przepisy ws. norm jakościowych dla opału używanego przez mieszkańców. Wyeliminują one z rynku najbardziej szkodliwe paliwa” – czytamy dalej.

Program „Czyste powietrze”

Z kolei program „Czyste powietrze” zakłada m.in. obniżenie stawek za pobór energii elektrycznej i wsparcie transportu niskoemisyjnego. Rozwijana jest także sieć monitorowania jakości powietrza w Polsce. System ten został wzmocniony o modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza, które będzie wykonywane na poziomie krajowym. Przeszkolono również ponad 300 pracowników socjalnych z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy nabywają umiejętności doradców energetycznych.

„W działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce zaangażowanych jest wiele resortów: środowiska, przedsiębiorczości i technologii, infrastruktury, energii, spraw wewnętrznych i administracji, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz zdrowia. Wszyscy pracujemy na rzecz skutecznej poprawy jakości powietrza w Polsce. Te działania przynoszą już pierwsze rezultaty. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zwraca uwagę na trend polepszania się jakości powietrza w naszym kraju, zgodnie z wymaganiami prawa UE i krajowego” – podsumowano.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł dzisiaj, że Polska naruszyła przepisy dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy poprzez ciągle przekraczanie dopuszczalnych wartości stężenia PM10.

Źródło: ISBnews/CIR