Wakacje kredytowe nie dla posiadaczy kredytów z okresowo stałą stopą, ani dla osób w dobrej sytuacji finansowej

Wakacje kredytowe nie dla posiadaczy kredytów z okresowo stałą stopą, ani dla osób w dobrej sytuacji finansowej
Fot. stock.adobe.com/SB Arts Media
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wakacje kredytowe tylko dla osób w wyjątkowo trudnej sytuacji, wykluczenie z pomocy posiadaczy kredytów ze stałą stopą procentową proponuje Konfederacja Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan w uwagach zgłoszonych do projektu ustawy zakładającej pomoc osobom spłacającym kredyty w złotych postuluje aby wakacje kredytowe były formą pomocy precyzyjnie adresowaną, tak aby ograniczać jej proinflacyjny charakter.

Pomoc kredytobiorcom polegałaby na możliwości korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz z wakacji kredytowych  przeznaczonych dla osób w wyjątkowo trudnej sytuacji – takie najogólniej jest stanowisko Konfederacji Lewiatan.

W czwartek projektem ustawy ma się zająć Sejm.

Inwestorzy wykluczeni z pomocy

„W obecnej wersji projektu dodano wskazywane przez nas ograniczenie: wniosek dotyczący wakacji kredytowych będzie zawierał oświadczenie, że dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Chodzi o to żeby wykluczyć inwestorów” – mówi Adrian Zwoliński, ekspert ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.

Przepisy w obecnej wersji dopuszczają również wakacje kredytowe wobec kredytów ze stałą stopą procentową, tymczasem jak proponuje Konfederacja Lewiatan wakacje kredytowe powinny dotyczyć tylko kredytobiorców, którzy zawarli umowę na kredyt ze zmiennym oprocentowaniem.

Wakacje tylko dla najbardziej potrzebujących

Adrian Zwoliński wskazuje na kryteria finansowe jakie powinien spełniać kredytobiorca ubiegający się o wakacje kredytowe:

„Kredytobiorca musiałby ponosić miesięczne koszty obsługi kredytu w wysokości przekraczającej 65% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe. Jeśli projektodawca uznałby, że takie podejście nie uwzględniałoby właściwie osób w szczególnej sytuacji społecznej np.: rodziny wielodzietnej, rozwiązaniem może być zmniejszenie warunku dla osób posiadających na utrzymaniu więcej niż dwójkę dzieci do wartości wskaźnika RdD ( stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) przekraczającej 30%.”

„Minimalną rekomendacją jest w ogóle uwzględnienie kryterium finansowego tj. wartość wskaźnika RdD przekracza 30%” – dodaje ekspert Konfederacji Lewiatan.

Źródło: Konfederacja Lewiatan