W tym tygodniu Komisja Europejska ogłosi swój plan wzmocnienia gospodarki i rynku finansowego Unii

W tym tygodniu Komisja Europejska ogłosi swój plan wzmocnienia gospodarki i rynku finansowego Unii
Fot. stock.adobe.com/Grecaud Paul
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska zamierza ogłosić w tym tygodniu nowy plan działań mających na celu promowanie i ochronę interesów gospodarki europejskiej. Głównym założeniem jest wzmacnianie roli euro w gospodarce światowej, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

W tym tygodniu Komisja zamierza ogłosić komunikat pod tytułem „The European economic and financial system: fostering openness, strength and resilience”, skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Rady Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz EBC.

Unia otwarta na światowe rynki finansowe, ale broniąca swoich interesów

To standardowa forma ogłaszania przez Komisję planów działań w zakresie nowych rozwiązań legislacyjnych i nie legislacyjnych w UE. Jest to także realizacja zapowiedzi Przewodniczącej Ursuli von der Leyen z przemówienia dotyczącego stanu Unii.

Warto zwrócić uwagę na ten komunikat. Zawiera on zasadniczo cele związane ze swoistą suwerennością gospodarczą i finansową Unii względem innych światowych mocarstw takich jak Stany Zjednoczone czy Japonia.

Najważniejszym chyba stwierdzeniem jakie można znaleźć w ww. komunikacie to: „UE jest otwarta na światowe rynki finansowe, ale jest gotowa chronić swoje interesy.”

Mówiąc wprost – Komisja dostrzega, że w wielobiegunowej gospodarce światowej istnieją gracze, którzy zabiegając o własne interesy w krótkim horyzoncie, osłabiają współpracę wielostronną i działają na niekorzyść partnerów.

To, oprócz chęci i dobrej woli, wymaga odpowiedzi ze strony Unii by stanąć w obronie własnych interesów dla zapewnienia równych szans.

Plan działań Komisji przewiduje trzy główne filary: promowanie międzynarodowej roli euro, wzmacnianie infrastruktury rynków finansowych UE, usprawnianie wdrażania i egzekwowania systemów sankcji UE wraz ze zwiększeniem odporności UE na skutki bezprawnego eksterytorialnego stosowania jednostronnych sankcji przez państwa trzecie.

Euro główną walutą rozliczeniową świata

W zakresie promocji roli euro, Komisja chciałaby rzecz jasna, aby euro stało się główną walutą rozliczeniową w transakcjach międzynarodowych, tak by silniejsza międzynarodowa rola euro chroniła unijną gospodarkę przed szokami kursowymi i ograniczała zależność od innych walut, a także zapewniała niższe koszty transakcji, finansowania i zarządzania ryzykiem na poziomie międzynarodowym.

W tym celu Komisja zamierza wspierać tworzenie instrumentów pochodnych opartych o surowce, denominowanych w walucie euro, a także wprowadzić ułatwienia dla inwestycji i rozliczeń denominowanych w euro, w tym emisji zielonych obligacji.

Analizie poddane zostaną możliwości emisji cyfrowego euro przez Europejski Bank Centralny.

Wzmocnienie rynku finansowego Unii

W zakresie rozwoju rynku finansowego w Unii, mając na celu wzmocnienie tego rynku i dostawców usług krytycznych, Komisja przewiduje ponowną analizę wydanych decyzji o adekwatności przepisów.

Wystąpienie UK z Unii zwiększa potrzebę dalszego pogłębienia rynków kapitałowych Unii

Obecnie obowiązuje ponad 280 takich decyzji, dotyczących ponad 30 jurysdykcji. Ponadto, planowane są działania w celu identyfikacji zagrożeń dla instytucji infrastruktury rynkowej związanych m.in. z jednostronnymi sankcjami państw trzecich, które nie spotykają się z działaniami symetrycznymi ze strony UE.

Komisja chciałaby także doprowadzić do rozliczania jak największego odsetka transakcji w walucie euro z wykorzystaniem infrastruktury w państwach członkowskich UE.

Spójny i szczelny system sankcji unijnych

Trzeci obszar to usprawnianie wdrażania i egzekwowania systemów sankcji UE – w tym zakresie Komisja Europejska chce przede wszystkim doprowadzić do tego, by sankcje uzgadniane na poziomie unijnym były jednolicie i właściwie stosowane we wszystkich państwach członkowskich, tak by rozbieżności nie były wykorzystywane przez państwa trzecie.

Politycznie widać wyraźnie, że działania te mają na celu „zwarcie szyków”, tak by umożliwić budowanie przewagi konkurencyjnej dla rynków europejskich względem tych z USA, Japonii czy – od niedawna – Wielkiej Brytanii.

Dla powodzenia wielkiego projektu politycznego KE w postaci Unii Rynków Kapitałowych, istotne jest by zbudować wizerunek rynku europejskiego na tyle silnego i prawidłowo uregulowanego, by jak najwięcej inwestorów chciało rozliczać swoje inwestycje przy wykorzystaniu struktury unijnej.

Wystąpienie UK z Unii zwiększa potrzebę dalszego pogłębienia rynków kapitałowych Unii, co wprost stwierdza KE w rzeczonym komunikacie – w końcu londyńskie City staje się miejscem w państwie trzecim. Aby nie być od niego zależnym, Unia musi rozwinąć w tym zakresie własne rozwiązania.

Nowa polityka KE problemem dla Polski?

Dla Polski takie priorytety polityczne Komisji Europejską mogą być pewną komplikacją. Komisja wprost deklaruje, że zamierza skupiać się na strefie euro, czyli swoistym jądrze Unii.

Im więcej energii i czasu będzie poświęcane na działania związane wyłącznie ze strefą euro, tym bardziej państwa spoza strefy mogą być w pesymistycznym scenariuszu marginalizowane.

Źródło: aleBank.pl