W trakcie pandemii starsze pokolenie zaczęło chętniej korzystać z usług online; wykluczonych cyfrowo jest już tylko 8% Polaków

W trakcie pandemii starsze pokolenie zaczęło chętniej korzystać z usług online; wykluczonych cyfrowo jest już tylko 8% Polaków
Źródło: Fiberhost S.A.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ponad 60% Polaków jest w zasięgu sieci światłowodowej, wynika z raportu „Włączenie cyfrowe”, opracowanego na zlecenie Fiberhost. Jednak spośród tej grupy niewiele ponad połowa badanych korzysta z tego rodzaju łącza internetowego. Raport pokazał, że w trakcie pandemii osoby powyżej 55. roku życia chętniej zaczęły korzystać z różnych usług online m.in. e-urzędów czy bankowości elektronicznej, poinformowała Firma.

Raport „Włączenie cyfrowe” został podzielony na trzy rozdziały. W pierwszym z nich opisany został problem wykluczenia cyfrowego, który, jak pokazują dane GUS, systematycznie się zmniejsza – jeszcze w 2017 roku 18% Polaków było wykluczonych cyfrowo.

W 2021 roku, między innymi dzięki budowie sieci światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na obszarach bez dostępu do przewodowej infrastruktury sieciowej, do tej kategorii zaliczało się już tylko 8% Polaków.

W dalszym ciągu jednak jedną z grup najbardziej narażonych na wykluczenie cyfrowe są mieszkańcy wsi (64% spośród wykluczonych), i aby skutecznie walczyć z tym problemem konieczne są dalsze inwestycje w infrastrukturę, zwłaszcza na terenach, gdzie szybki Internet nie jest jeszcze dostępny.

Czytaj także: 600 mln zł kredytu z EBI na tworzenie światłowodu w Polsce

40% Polaków jest niezadowolonych z prędkości swojego Internetu

Podstawą drugiego rozdziału jest badanie, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków korzystających z Internetu. Ankietowanym zadano m.in. pytanie, czy są zadowoleni z prędkości swojego Internetu – aż 40% z nich odpowiedziało, że ich łącze jest trochę lub zdecydowanie za wolne. W grupie osób nieposiadających światłowodu, odsetek ten wynosił 51%.

Co interesujące, pośród ankietowanych, którzy korzystają ze światłowodu, aż 80% uważa, że prędkość ich Internetu przerasta obecne potrzeby lub ma wystarczając szybki Internet do swoich potrzeb. Co więcej, 92% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że światłowód to zdecydowanie najlepszy rodzaj połączenia internetowego.

Duże zmiany widać w grupie badanych powyżej 55. roku życia – aż 56% rzadziej chodzi to urzędów lub na pocztę, a 54% płaci rachunki przez Internet

Jednak spośród 61% ankietowanych, którzy mają możliwość podłączenia światłowodu, 57% skorzystało z tej możliwości, a 43% ciągle używa innych technologii.

Twórcy raportu zapytali tę grupę o powody niekorzystania ze światłowodu i według najpopularniejszej odpowiedzi (35% głosów), ankietowanym wystarcza prędkość łącza, jakie mają obecnie. Co czwarty ankietowany obawia się wysokich kosztów, ale np. 14% zastanawia się, jaką ofertę powinno wybrać, 4% jest związanych umową z innym operatorem, a 2% nie dostało zgody od właściciela mieszkania, które wynajmują.

Czytaj także: PKO Bank Polski wspiera rozwój sieci światłowodowych w Polsce

Jak sieć światłowodowa zmienia życie użytkowników?

W ramach raportu sprawdzono także, co zmieniło się w życiu ankietowanych, którym podłączono światłowód w ciągu ostatnich dwóch lat – co pokrywa się również z pandemią COVID-19. Co trzeci badany przyznał, że spędza więcej czasu w Internecie i jest bardziej na bieżąco z wydarzeniami na świecie. 28% ankietowanych zaczęło korzystać z e-urzędów, a 16% ma lepszy kontakt z rodziną i przyjaciółmi.

Szczególnie duże zmiany widać w grupie badanych powyżej 55. roku życia – aż 56% rzadziej chodzi to urzędów lub na pocztę, a 54% płaci rachunki przez Internet. Ponadto to przedstawiciele tej grupy najczęściej wybierali odpowiedzi, dotyczące spędzania więcej czasu w Internecie (45%), bycia na bieżąco z wiadomości ze świata (40%) oraz korzystania po raz pierwszy z e-urzędu (38%).

‒ Nasze badanie pokazuje, że podłączenie do sieci światłowodowej naprawdę zmienia życie ludzi na lepsze. Niezwykle cieszy nas też fakt, że ankietowani zgadzają się z nami, że światłowód to zdecydowanie najlepszy rodzaj połączenia internetowego. Chcemy, żeby jak najwięcej osób w Polsce miało dostęp do tej technologii i chociaż wiele w tym obszarze zostało już zrobione, nie zamierzamy spoczywać na laurach, nie tylko jeśli chodzi o budowę, ale też akcje i działania edukacyjne ‒ podsumowuje wyniki badania Marta Wojciechowska, prezeska Zarządu Fiberhost S.A.

Koszty cyfryzacji

Ostatni rozdział raportu „Włączenie cyfrowe” pokazuje rosnące koszty walki z wykluczeniem cyfrowym. W porównaniu z drugim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC2), inwestycje prowadzone w ramach trzeciego konkursu wiążą się z dużo wyższymi kosztami ‒ koszt budowy 1 km światłowodu jest o 25% wyższy, a koszt podłączenia 1 gospodarstwa domowego jest o 22% większy. Co więcej, koszt podłączenia 1 gospodarstwa na obszarach wykluczonych cyfrowo (POPC3) jest o ponad 500% wyższy niż w miastach.

Tymczasem w ramach 1 km infrastruktury światłowodowej budowanej z POPC3, podłączanych jest średnio 17 gospodarstw domowych. Dla porównania w Poznaniu do 1 km sieci podłączonych jest ponad 200 gospodarstw, a w miastach powiatowych województwa wielkopolskiego, jak Konin czy Środa Wielkopolska, średnia wynosi 143 gospodarstwa domowe.

Większość miast i obszarów o gęstej zabudowie jest już lub wkrótce będzie podłączonych do sieci światłowodowej

– powiedziała Marta Wojciechowska.

‒ Walka z wykluczeniem cyfrowym staje się coraz kosztowniejsza, także ze względu na rosnące koszty inwestycji, jednak budowa nowoczesnej, szybkiej i niezawodnej sieci światłowodowej w obszarach o niskiej gęstości zaludnienia jest podstawą w walce z wykluczeniem cyfrowym. Zamierzamy kontynuować naszą misję, bo chcemy, aby jak najwięcej osób miało dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu – dodaje Marta Wojciechowska.

Badanie jest dostępne do pobrania na stronie internetowej Fiberhost.


Badanie, będące podstawą raportu, zostało przygotowane przez agencję Yotta, na zlecenie Fiberhost. Respondentami byli Polacy korzystający z Internetu, którzy ukończyli 18. rok życia. Pomiar przeprowadzono pod koniec sierpnia i na początku września 2022 roku poprzez panel internetowy Ariadna, wielkość próby to 1098 respondentów.

Źródło: Fiberhost S.A.