W strefie euro koszty pracy spadły, w Polsce mocno wzrosły

W strefie euro koszty pracy spadły, w Polsce mocno wzrosły
Fot. Stock.Adobe.com/MQ-Illustrations
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W drugim kwartale 2021 r. godzinowe koszty pracy wzrosły w Unii Europejskiej o 0,6% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku i nieznacznie spadły o 0,1% w strefie euro. Dane zostały opublikowane przez Eurostat.

Dwa główne składniki kosztów pracy to wynagrodzenia oraz koszty pozapłacowe. Koszty wynagrodzeń obejmują wynagrodzenie bezpośrednie, premie i dodatki wypłacane przez pracodawcę w gotówce lub w naturze na rzecz pracownik w zamian za wykonaną pracę, wypłaty na rzecz pracowniczych programów oszczędnościowych, wypłaty za nieprzepracowane dni oraz wynagrodzenia w naturze takie jako żywność, napoje, paliwo, samochody służbowe itp.

Najwyższy wzrost godzinowych kosztów pracy w drugim kwartale zanotowano na Cyprze (+14,3) i w Polsce (+7,9%)

Koszty pracy inne niż wynagrodzenia obejmują składkę na ubezpieczenie społeczne plus podatki zaliczane do kosztów pracy pomniejszone o dotacje mające na celu zwrot części lub całości poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia bezpośredniego.

Koszty pracy w całej UE versus w strefie euro

W UE koszty wynagrodzeń godzinowych wzrosły w II kwartale 2021 r. o 0,2%, a składnika pozapłacowego o 2,0%. W I kwartale 2021 r. roczna zmiana wynagrodzeń wyniosła +2,4% i dla składnika pozapłacowego -1,0%.

W strefie euro koszty wynagrodzeń za godzinę pracy spadły w drugim kwartale 2021 roku o 0,4%, podczas gdy koszty składnika pozapłacowego wzrosły o 0,8% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku.

W pierwszym kwartale 2021 r. roczne zmiany wyniosły +2,1% dla wynagrodzeń i -1,1% dla składnika pozapłacowego.  

W Unii Europejskiej godzinowy koszt pracy wzrósł o 2,1% w działalności pozabiznesowej i nieznacznie spadł o 0,1% w działalności biznesowej: o -0,7% w przemyśle, wzrósł o +0,2% w budownictwie oraz +0,2% w usługach.

Najwyższy wzrost godzinowych kosztów pracy na Cyprze i w Polsce

Najbardziej wzrosły godzinowe koszty wynagrodzeń w dziale „zdrowie ludzkie i aktywność zawodowa” (+3,3%) oraz „informacja i komunikacja” (+2,6%).

Największe spadki odnotowano w „zakwaterowaniu i gastronomii” (-4,5%) oraz „transport i magazynowanie” (-1,8%). W komponencie pozapłacowym największy wzrost odnotowano w „zakwaterowaniu i gastronomii” (+19,0%) oraz „sztuka, rozrywka i rekreacja” (+16,2%).

Najwyższy wzrost godzinowych kosztów pracy w drugim kwartale zanotowano na Cyprze (+14,3), w Polsce (+7,9%), w Bułgarii (+7,2%) i w Rumunii (+6,7%). Najgłębsze spadki wystąpiły we Włoszech (-4,0%), Hiszpanii (-3,7%) i w Portugalii (-3,3%).

Godzinowe koszty samych wynagrodzeń najbardziej wzrosły na Cyprze (+13,8%), w Polsce (+7,9%), w Bułgarii (+7,2%) i na Litwie (+7,1%). Spadki zanotowano w Portugalii (-5,2%), we Włoszech (-3,4%), w Hiszpanii (-2,3%), na Malcie (-2,0%), w Holandii (-1,4%), we Francji (-0,3%) i w Luksemburgu (-0,2%).  

Wzrost lub spadek kosztów pracy

 I kwartał 2021II kwartał 2021
 RazemWynagrodzeniaSkładnik pozapłacowyRazemWynagrodzeniaSkładnik pozapłacowy
Strefa euro1,32,1-1,1-0,1-0,40,8
Unia Europejska1,62,4-1,00,60,22,0
Belgia0,90,90,90,70,80,7
Bułgaria4,95,52,16,77,24,3
Czechy4,47,7-4,53,92,58,6
Dania1,52,6-5,13,30,724,1
Niemcy1,32,1-1,20,00,00,0
Estonia5,05,24,75,14,37,7
Irlandia-2,35,8-52,34,83,350,6
Grecja5,86,53,6:::
Hiszpania1,61,03,4-3,7-2,3-7,6
Francja2,42,91,40,1-0,31,1
Chorwacja2,32,22,61,11,11,0
Włochy0,00,6-1,4-4,0-3,4-5,5
Cypr-1,6-2,31,614,313,816,6
Łotwa4,05,2-0,45,05,91,9
Litwa12,013,2-12,86,37,1-13,1
Luksemburg2,32,13,3-0,9-0,2-7,5
Węgry5,58,2-8,72,24,4-9,5
Malta-1,82,8-80,32,2-2,0-123,0
Holandia-0,72,5-12,84,6-1,440,3
Austria-3,4-4,40,0-0,32,1-7,3
Polska5,85,85,77,97,97,9
Portugalia7,17,84,5-3,3-5,25,2
Rumunia5,65,65,06,76,84,8
Słowenia11,110,415,03,61,021,5
Słowacja3,27,2-8,01,00,73,0
Finlandia2,72,82,42,51,86,1
Szwecja1,82,8-0,36,42,516,1
Norwegia2,52,62,12,93,02,6
Islandia10,010,38,78,18,46,8

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl