W Polsce samochody najtańsze w całej Unii Europejskiej?

W Polsce samochody najtańsze w całej Unii Europejskiej?
Fot. stock.adobe.com/Eisenhans
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mimo, że Unia Europejska jest obszarem wspólnego rynku, a pomiędzy państwami członkowskimi nie ma barier celnych, to poziomy cen towarów i usług konsumpcyjnych znacznie się różnią, pisze Witold Gadomski.

Wystarczy przejechać promem z Helsinek do Tallina, by kupować różne towary i usługi o 30% taniej.

Jeszcze więcej zyskują konsumenci niemieccy, gdy przekraczają granicę z Polską. Nasze towary i usługi są przeciętnie o 45% tańsze niż w Niemczech. Alkohole i tytoń są tańsze o 30%, żywność i napoje bezalkoholowe o ponad 30%, obuwie o 15%, sprzęt transportu osobistego 20%.

Według badań Eurostatu najwyższe poziomy cen miały w roku 2021 Dania i Irlandia (oba 140% średniej UE). Za tymi państwami członkowskimi uplasowały się Luksemburg (132 %), Szwecja (128%) i Finlandia (126%).

Najniższe poziomy cen odnotowano w Bułgarii i Rumunii (56% średniej UE) i w Polsce (60%).

Badania objęły także niektóre kraje spoza Unii Europejskiej. Rekordowo tania była Turcja, której poziom cen wynosił w roku ubiegłym 40% średniego poziomu w Unii Europejskiej.

Czytaj także: Eurostat: inflacja HICP w Polsce wyniosła 12,8 proc. rdr w maju

Porównanie cen dwóch tysięcy towarów i usług

Dane te opierają się na wynikach badania cen obejmującego ponad 2000 towarów i usług konsumpcyjnych w całej Europie.

Wskaźniki poziomu cen (PLI) umożliwiają porównanie poziomów cen krajów w stosunku do średniej UE i są obliczane przy użyciu parytetów siły nabywczej.

Największe różnice cenowe występują w działach restauracje i hotele oraz alkohole i tytoń. W Danii restauracje i hotele są 3,4 razy droższe niż w Bułgarii. Oczywiście chodzi o restauracje i hotele tej samej klasy. W Bułgarii ceny za te usługi wynoszą 46% średniej UE, w Rumunii 54%, na Węgrzech 62%, a w Danii 155%, w Szwecji 137%, w Finlandii 133%.

Czytaj także: Eurostat: sprzedaż detaliczna w Polsce w górę o 21,1 proc. rdr w kwietniu

Jak kupować auto to tylko w Polsce

Alkohol i tytoń zajęły drugie miejsce pod względem różnicy poziomów cen. Najtańsze są w Bułgarii (64% średniej UE), Polsce (72%) i na Węgrzech (79%), a najdroższe w Irlandii (205%), Finlandii (173%), Szwecji (136%) oraz Danii  i Francji (po 134%). Ta duża zmienność cen wynika głównie z różnic w opodatkowaniu tych produktów.

Żywność i napoje bezalkoholowe były najtańsze w Rumunii (69% średniej UE) i Polsce (72%), a najdroższe w Luksemburgu (125% średniej UE), Danii (120%) i Irlandii (119%).

Ceny odzieży wahają się od 76% średniej unijnej w Bułgarii, do 134 % w Danii.

Polska ma najtańsze w Unii Europejskiej samochody i pozostały sprzęt transportu osobistego – to 81 % średniej unijnej. I w tym przypadku najdroższa jest Dania 138% średniej UE. Mamy także najtańszą elektronikę użytkową ‒ 88% średniej UE, najdroższą mają Holendrzy 113%.

Średni poziom cen:

Źródło: Eurostat / W.Gadomski
Źródło: aleBank.pl