W Polsce przybędzie bloków z drewna? Rząd planuje wsparcie dla takiego budownictwa

W Polsce przybędzie bloków z drewna? Rząd planuje wsparcie dla takiego budownictwa
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd planuje przyjąć w III kw. br. projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

#Rząd planuje przyjąć w III kw. br. projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego #budownictwo #mieszkania

„Proponowanym narzędziem interwencji jest powołanie nowej osoby prawnej, która będzie miała na celu wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego, w tym m.in. budowanie drewnianych nieruchomości mieszkalnych, zarządzanie tymi nieruchomościami, pozyskiwanie lub tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarzania drewna, a także prowadzenie innej działalności związanej z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą” – podano w opisie projektu ustawy, przygotowanego w Ministerstwie Środowiska (MŚ).

W projekcie ustawy przewiduje się utworzenie nowego podmiotu – spółki akcyjnej – działającej pod firmą „Polskie Domy Drewniane” (zwanej dalej „PDD S.A.”) i pełniącej rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe. Założycielami spółki będą Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska SA.

„Utworzona spółka będzie inwestorem realizującym inwestycje, mające na celu zwiększenie dostępności mieszkań, w tym mieszkań dostępnych dla osób o umiarkowanych dochodach. Konstrukcja spółki pozwala na maksymalne usprawnienie procesu przygotowania inwestycji, w szczególności w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu [Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe] i sfinansowania wybudowania nieruchomości [Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna]” – czytamy także.

„Jednocześnie w celu umożliwienia realizacji zadań ustawowych proponuje się oddanie parkom narodowym na własność udziałów Skarbu Państwa we współwłasnościach nieruchomości położonych w granicach parków narodowych. Możliwość władania nieruchomościami pozwoli parkom narodowym na realizację ich celów ustawowych. Ponadto ujednolici sposób zarządzania nieruchomościami położonymi w granicach parku narodowego (jeden podmiot zarządzający nieruchomościami Skarbu Państwa)” – czytamy również.

W Polsce za mało mieszkań

Według resortu, w Polsce od lat obserwowana jest zbyt mała dostępność mieszkań. Funkcjonujący w Polsce deficyt mieszkań sprawia, że parametry określające poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych odstają od przeciętnych wartości rozwiniętych krajów Unii Europejskiej.

„Dodatkowo w Polsce obserwowana jest zbyt mała podaż mieszkań dostępnych dla osób o umiarkowanych dochodach. Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1 000 osób powinna dorównać aktualnej średniej Unii Europejskiej (435 mieszkań na 1000 osób – wg Eurostat w 2011 r. było to w Polsce 350,4 mieszkań/1 000 mieszkańców). Aby zrealizować zakładany cel, należy do 2030 wybudować (zarówno na zasadach rynkowych, jak i z pomocą państwa) ok. 2,5 mln mieszkań” – podaje resort.

Jednocześnie parki narodowe są użytkownikami wieczystymi nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w ich granicach.

Niemniej jednak nieruchomości położone w parku narodowym stanowiące współwłasność Skarbu Państwa są zarządzane przez właściwych miejscowo starostów. Wynika to z faktu, że przepisy ustawy – Kodeks cywilny uniemożliwiają ustanowienie użytkowania wieczystego na część udziału we współwłasności. W tej sytuacji parki narodowe nie mogą realizować zadań wskazanych w ustawie o ochronie przyrody, bowiem nie mają prawa władania gruntem” – uważa MŚ.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu jest minister środowiska Henryk Kowalczyk, a planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kw. 2018 r.

Źródło: ISBnews