Ustępująca pandemia i spadek cen paliw poprawiły nastroje konsumentów w lutym

Ustępująca pandemia i spadek cen paliw poprawiły nastroje konsumentów w lutym
Fot. stock.adobe.com/iamchamp
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 1,5 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 27,7 pkt w lutym br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 6,2 pkt proc. i 5,1 pkt proc.). Wzrost wystąpił także dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (o 1,3 pkt proc.). Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 3,6 pkt proc. i 1,6 pkt proc.)” – czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do lutego 2021 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 2,5 pkt proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 4,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 19,3.

„Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 4,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -19,3. Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 6,2 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 5,1 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 4,3 pkt proc. dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz 1,3 pkt proc. dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia” – czytamy dalej.

W lutym br. WWUK osiągnął wartość o 3 pkt proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2021 r.

Dla 74,6% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej (odpowiedzi na pytania dodatkowe w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 zamieszczone zostały w załączniku), podano również.

Obawy o utratę pracy

GUS podał, że spośród osób pracujących (58,9% respondentów), zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności odczuwa 2,5% respondentów. W przypadku wariantów odpowiedzi „możliwe” i „raczej nie” odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 11,3% oraz 35,9%. Odsetek osób pracujących, które nie mają obaw, wyniósł 46,7%. Niewielka liczba respondentów pracujących (3,6%) nie miała zdania.

„Dla 30,8% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla zdrowia populacji Polski jako całości. Przeciętne zagrożenie odczuwa 51,4% odpowiadających na pytania. Małe zagrożenie deklaruje 16,4%, zaś brak zagrożenia stwierdziło zaledwie 1,4% respondentów” – podał GUS.

Czytaj także: Nastroje konsumenckie coraz gorsze; największy spadek oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych >>>

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 220 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 7-16 lutego 2022 r.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan:

W szczegółowych danych widać, że Polki i Polacy przede wszystkim zdecydowanie lepiej oceniają w bieżącym miesiącu sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego, niż rok wcześniej i nieznacznie lepiej niż przed miesiącem.

Pozytywniej również patrzymy w przyszłość, choć podobnie jak przy bieżącej ocenie nadal przeważają oceny pesymistyczne. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł w lutym -19,3 pkt. i był wyższy o 4,2 pkt. proc. niż na początku  roku. Lepiej postrzegamy przyszłość naszego gospodarstwa jak również gospodarki w najbliższych 12 miesiącach.

Poprawa wyników ma dwa źródła. Przede wszystkim komunikaty dochodzące z Polski, ale również płynące z innych państw, a dotyczące znoszenia restrykcji pandemicznych oraz ogłaszania końca piątej fali zdecydowanie wpłynęły na pozytywną ocenę zarówno bieżącą jak i dotyczącą przyszłości. Drugim elementem jaki pozytywnie wpłynął na nasze postrzeganie rzeczywistości to wyraźna obniżka cen paliw. Obywatele uwierzyli, choć w naszej ocenie niesłusznie, że rząd jest w stanie skutecznie walczyć z inflacją. Mimo wszystko cena benzyny, która spadła niżej niż by wynikało to z matematycznej obniżki VAT-u na paliwo, oddziałuje na świadomość. Jednocześnie nasze oczekiwania, co do wzrostu cen w najbliższych miesiącach są najniższe od września 2021 r. W związku z tym, że w lutym wskaźnik cen spadnie w stosunku do stycznia, można się spodziewać, że nastroje ulegną poprawie, choć może się pojawić kolejny czynnik, który odbije się negatywnie na wynikach koniunktury, a jest to eskalacja konfliktu na Ukrainie.

Źródło: ISBnews, Konfederacja Lewiatan