W lutym osłabiła się kondycja światowych gospodarek

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

statystyki.slupki.02.250xLepsze od wstępnie publikowanych, ale wciąż słabsze niż w lutym okazały się wskaźniki koniunktury w sektorze usług w strefie euro. Wskaźnik PMI obniżył się ze styczniowych 48,6 pkt do 47,9 pkt. Dokładnie takie same wartości miały wskaźniki obrazujące koniunkturę łącznie w sektorze przemysłowym i usług. Najlepszymi wynikami mogły pochwalić się Niemcy i Irlandia, najgorsza sytuacja miała miejsce we Francji i Włoszech. PMI dla strefy euro utrzymał się w lutym powyżej 12-miesięcznej średniej, więc można nadal mówić o utrzymaniu ożywienia koniunktury.

Gorsze wiadomości napływały z innych części świata, zwłaszcza z Azji. Wyraźnie zwolnił rozwój gospodarczy w Chinach, gdzie wskaźnik aktywności przemysłu i usług obniżył się z 53,5 pkt w styczniu do 51,4 pkt. Osłabienie nastąpiło również w Indiach (spadek wskaźnika z 56,3 pkt do 54,8 pkt) oraz w Japonii (zniżka z 50,4 pkt do 50,2 pkt). Dobry wynik utrzymał się natomiast w Rosji, gdzie PMI nawet minimalnie się podniósł, z 54,8 pkt do 54,9 pkt.

Wymowa tych wszystkich wskaźników jest taka, że daje nadzieje na utrzymanie się ożywienia w globalnej gospodarce, ale szanse, że przybierze ono pokaźne rozmiary są wciąż małe.

Tym większą uwagę inwestorzy będą przykładać do danych o stanie usług w USA. Oczekiwany jest niewielki spadek wskaźnika, do 55 pkt z 55,2 pkt w styczniu. Taki odczyt nadal wyróżniałby tamtejszą gospodarkę pod względem siły ożywienia i pozwalał upatrywać w niej głównego motoru napędzającego globalne ożywienie.

HOME BROKER ZWRACA UWAGĘ:

Lutowe dane o aktywności gospodarczej na świecie dają nadzieję na dalsze ożywienie koniunktury, ale wskazują też na słabość tego zjawiska

Brytyjskie budownictwo odczuwa coraz silniejsze spowolnienie koniunktury, do czego bardzo przyczynia się słabość w sektorze infrastrukturalnym

Rynki nieruchomości

Pogarsza się koniunktura w brytyjskim budownictwie. Według najnowszych danych w lutym była najsłabsza od października 2009 r. Wskaźnik PMI dla tej części gospodarki spadł do 46,8 pkt ze styczniowych 48,7 pkt. Przyczyniło się do tego przede wszystkim budownictwo infrastrukturalne, którego sytuacja jest najsłabsza od jesieni 2009 r. Znaczny regres koniunktury odczuwał też segment komercyjny. W budownictwie mieszkaniowym wystąpił natomiast pierwszy od maja 2012 r. wzrost. Miał jednak symboliczną skalę. Przedsiębiorstwa budowlane wskazują przy tym na dalszy spadek nowych zamówień, co odsuwa w czasie ożywienie koniunktury. Odczuwają nie tylko cięcia budżetów u klientów, ale również dużą konkurencję na rynku. Im gorsza bieżąca sytuacja, tym większe nadzieje na jej poprawę w przyszłości. Optymizm jest w tym względzie największy od kwietnia 2012 r. Przedsiębiorcy wierzą w skuteczność strategii marketingowych wdrażanych w dzisiejszych czasach oraz na większą liczbę przetargów na nowe
 zlecenia.

Od dewelopera

Mill-Yon Development rozpoczął sprzedaż mieszkań z nowego etapu inwestycji Aura Park, które zlokalizowane jest w warszawskim Miasteczku Wilanów. Do oferty trafiły mieszkania o pow. od 43 do 137 m kw. oraz lokale usługowe, których metraże kształtują się między 60 – 148 m kw. Docelowo w inwestycji Aura Park znajdzie się 8 ogrodzonych i strzeżonych apartamentowców, realizowanych w czterech etapach, w których znajdzie się 1100 mieszkań o łącznej powierzchni 80 215 m kw. Do tej pory Mill-Yon przekazał do użytkowania w ramach tego projektu 3 etapy inwestycji. Termin realizacji ostatniego etapu zaplanowano na III kwartał 2014 roku.

Zespół analiz
Home Broker