W listopadzie znacznie mniej kredytów dla mikrofirm

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W listopadzie 2020 r., w porównaniu do listopada 2019 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom dużo mniej kredytów zarówno w ujęciu liczbowym (-33,3%), jak i wartościowym (-20,8%), czytamy w newsletterze kredytowym Biura Informacji Kredytowej.

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-29,5%) mniej kredytów obrotowych o (-27,7%) mniej kredytów w rachunku bieżącym, oraz o (-24,4%) inwestycyjnych.

Spadła także wartość udzielonych w listopadzie 2020 r. kredytów w rachunku bieżącym o (-28,2%), obrotowych o (-18,5%) oraz kredytów inwestycyjnych o (-14,6%).

W jedenastu miesiącach 2020 r. banki udzieliły łącznie 119,5 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom (-32,2%) na łączną kwotę 15,759 mld zł (-27,0%), w tym: 8,5 tys. kredytów inwestycyjnych (-26,3%) na kwotę 2,628 mld zł (-34,8%), 41,8 tys. kredytów obrotowych (-29,9%) na kwotę 6,725 mld zł (-22,6%) oraz 32,5 tys. (-29,9%) kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 4,135 mld zł (-24,7%).

Jakość portfeli kredytowych

Listopadowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 3,68% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w listopadzie kształtowały się w ujęciu wartościowym – kredyty inwestycyjne 1,63%, kredyty obrotowe 7,38% oraz kredyty w rachunku bieżącym 2,89%.

W listopadzie 2020 r. w porównaniu do października 2020 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,15). Również indeks polepszył się (spadł) w porównaniu do listopada 2019 o (-1,64).

Pozytywne efekty tarczy finansowej i wakacji kredytowych

Obecnie pozytywnym zjawiskiem jest jego polepszenie pomimo niekorzystnego stałego trendu pogarszania się od czterech lat. Ponownie osiągnął on w listopadzie najniższą (najlepszą) wartość od 2016 r.

Źródłem poprawy są dwa czynniki: tarcze finansowe pozwalające zachować płynność finansową w obliczu spadku sprzedaży oraz korzystanie z wakacji kredytowych.

Należy pamiętać, że indeksy oparte są na opóźnieniach 90+. Czyli problemy ze spłatą kredytów mogą wystąpić dopiero po 3 miesiącach.

Zmiana wartości Indeksu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowana co do wartości.

Najwyższe polepszenie o (-2,42) wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych (-1,97). Najniższe w przypadku kredytów w rachunku bieżącym (-0,59).

Najwięcej kredytów biorą firmy usługowe i handlowe

Na 9,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w listopadzie br., 4,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,5%) i 2,6 tys. handlowe (26,3%).

Łącznie więc 73,8% udzielonych w listopadzie kredytów przypada na te dwa sektory. Z łącznej kwoty 1,343 mld zł, banki udzieliły 506 mln zł (37,7%) kredytów firmom z sektora usług oraz 404 mln zł (30,1%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową.

Finansowanie tych dwóch sektorów to 67,8% łącznej wartości udzielonych kredytów w listopadzie 2020 r.

W okresie styczeń – listopad 2020 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-34,1%). W przypadku produkcji spadek wyniósł (-33,4%), a handlu (-31,9%).

W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora produkcyjnego (-30,5%) oraz usług (-30,0%).

W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę (+19,4%) w porównaniu do października odnotowały kredyty, udzielone firmom budowlanym.

Kto ma kłopoty ze spłatą zobowiązań?

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w listopadzie 2020 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe – wartość indeksu wyniosła 4,02%.

Wartość Indeksu dla wszystkich branż jest najniższa w okresie ostatnich pięciu lat (od 2016 r.). W porównaniu do listopada 2019 r. Indeks polepszył się (spadł) dla wszystkich czterech branż. Najwięcej w usługach o (-1,99).

Najlepszy (najniższy) odczyt w listopadzie odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on tylko 2,87%.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej / BIK