W którym banku firma będzie mogła ubiegać się o kredyt z dopłatami do oprocentowania?

W którym banku firma będzie mogła ubiegać się o kredyt z dopłatami do oprocentowania?
Fot. stock.adobe.com/whitelook
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podpisana w minionym tygodniu przez Prezydenta ustawa o tzw. Tarczy 4.0 przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Kredyty z dopłatami będą udzielane przez banki, które podpiszą umowy z BGK.

Dopłaty będą realizowały banki komercyjne i spółdzielcze, które podpiszą w tym celu umowę z #BGK @BGK_pl @BankPekaoSA @mBankpl @AliorBankSA

Ze zgromadzonych w nim środków BGK pokryje część odsetek należnych bankowi udzielającemu kredytu przedsiębiorcy.

W budżecie państwa przewidziano na dopłaty do oprocentowania w tym roku ok. 296 mln zł, a na 2021 r. – 271 mln zł.

Firmy z sektora MŚP mogą otrzymać dopłatę do oprocentowania w wysokości 2 punktów procentowych, a duże przedsiębiorstwa w wysokości 1 punktu procentowego.

Umowy kredytowe, zgodnie z zapisami ustawy, będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Dopłaty będą realizowały banki komercyjne i spółdzielcze, które podpiszą w tym celu umowę z BGK.

Zapytaliśmy większość działających w Polsce banków czy są zainteresowane podpisaniem odpowiedniej umowy z BGK. Prezentujemy poniżej kilka odesłanych na nasze pytanie odpowiedzi. Kolejne będziemy publikowali po ich otrzymaniu.

Czytaj także: Tarcza 4.0: kiedy zaczną się wypłaty z Funduszu Dopłat do Oprocentowania?

Pekao SA

Bank Pekao planuje wprowadzenie do swojej oferty programu dopłat BGK do odsetek kredytów dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Produkt z dopłatami zostanie uruchomiony niezwłocznie po podpisaniu umowy z BGK.

Bank już na początku trwania pandemii podpisał umowę z BGK na gwarancje de minimis do 80%, z obniżoną prowizją i wydłużonym okresem gwarancji dla kredytów obrotowych do 39 miesięcy dla klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

We współpracy z BGK udostępnił także Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Maksymalna kwota finansowania objętego gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to 250 mln zł, a okres gwarancji wynosi 27 miesięcy. Gwarancje zabezpieczają łączną kwotę kredytu do 80% jego wartości.

PKO Bank Polski

Fundusz Dopłat do Oprocentowania w ramach Tarczy 4.0 jest kolejnym narzędziem wsparcia dla przedsiębiorstw w tym trudnym czasie, dlatego PKO BP zgłosił akces do programu BGK.

Alior Bank

Alior Bank wykorzystuje wszystkie narzędzia, które mają pomóc przedsiębiorcom w tym trudnym czasie pandemii. Zawsze więc rozważa zaangażowanie w kolejne programy pomocowe.

mBank

Bank analizuje warunki przystąpienia do programu i rozmawia na ten temat z BGK.

BPS

Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące banki spółdzielcze będą czynnie uczestniczyć w oferowaniu klientom kredytu z dopłatą do oprocentowania.

Dopłaty będą przysługiwać zarówno rolnikom prowadzącym podstawową produkcję rolną, jak i mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom.

Bohdan Szafrański
Bohdan Szafrański, od początku lat ‘90 publikuje w prasie związanej z branżą informatyczną i nowymi technologiami. Absolwent SGGW w Warszawie, ukończył też studia podyplomowe z zakresu informatyki i telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej. Zajmował się zagadnieniami normalizacyjnymi w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Od kilkunastu lat jego teksty ukazują się w Miesięczniku Finansowym BANK i w Nowoczesnym Banku Spółdzielczym.
Źródło: aleBank.pl