W grudniu 2019 r. bezrobocie znowu trochę wzrosło, ale tak jest co roku

W grudniu 2019 r. bezrobocie znowu trochę wzrosło, ale tak jest co roku
Monika Fedorczuk Fot. Konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W skali roku widać obniżanie się stopy bezrobocia. Dynamika spadku znacznie jednak wyhamowała.
Niska mobilność i luka kompetencyjna są głównymi przyczynami, dla których istnieje duże zróżnicowanie w poziomie bezrobocia w poszczególnych częściach kraju #bezrobocie #praca @LewiatanTweets

Według wstępnych danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, stopa bezrobocia w grudniu 2019 roku wyniosła 5,2%, co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. w stosunku do listopada. Tegoroczny wzrost bezrobocia pod koniec roku nie jest niczym wyjątkowym, takie zjawisko jest obserwowane corocznie. Pewnym niepokojącym sygnałem może być fakt, iż w 2019 roku wzrost bezrobocia miał miejsce już w listopadzie, co raczej nie zdarzało się w latach ubiegłych. Porównując poziom stopy bezrobocia rok do roku widać jego spadek, niemniej jednak parząc na dane z całego roku 2019 widać wyraźnie, że dynamika spadku znacznie wyhamowała.

Więcej zarejestrowanych bezrobotnych

W powiatowych urzędach pracy, zarejestrowanych było w końcu grudnia 867,2 tys. osób, czyli o 17,5 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. Osoby te pozostają w rejestrach, mimo dużego zapotrzebowania na prace, co oznacza, że albo ich kwalifikacje nie odpowiadają zapotrzebowaniu rynku pracy, albo też w miejscu ich zamieszkania nie ma zakładów pracy, w których mogliby podjąć zatrudnienie, a przeprowadzka do innego miejsca – z różnych względów – nie jest brana pod uwagę. Niska mobilność  i luka kompetencyjna są więc głównymi przyczynami, dla których istnieje duże zróżnicowanie w poziomie bezrobocia w poszczególnych częściach kraju.

Efekt dobrej sytuacji gospodarczej

Warto zauważyć, że spadek bezrobocia, jaki był obserwowany w ostatnich latach, jest wynikiem dobrej sytuacji gospodarczej, która przekłada się na duży popyt na prace. W sprzyjającym okresie koniunktury, niestety, nie zaproponowano zmian w polityce rynku pracy i nowych instrumentów aktywizacji kierowanych nie tylko do bezrobotnych zarejestrowanych, ale również osób biernych zawodowo, które mogłyby przynieść realny wzrost poziomu aktywności zawodowej czy też wzrost poziomu kompetencji i kwalifikacji pracowników.

Szykują się duże zmiany na rynku pracy?

Duże zmiany na rynku pracy mogą być widoczne na początku roku. Znaczny wzrost płacy minimalnej, zdecydowanie powyżej poziomu wzrostu wynagrodzeń pracowników w sektorze przedsiębiorstw, może powodować przyspieszenie decyzji pracodawców o zastępowaniu pracy pracowników automatami. Dla małych pracodawców, osiągających niewielkie zyski z prowadzonej działalności, dla których wynagrodzenia stanowią dużą część kosztów prowadzenia działalności, tak duży wzrost płacy minimalnej może stanowić przesłankę do zwolnień pracowników.

Źródło: Konfederacja Lewiatan