W Europie krajem z najwyższym poziomem cen jest Szwajcaria, z najniższym Turcja

W Europie krajem z najwyższym poziomem cen jest Szwajcaria, z najniższym Turcja
Fot. stock.adobe.com / pyty
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według danych Eurostatu w 2020 r. poziomy cen towarów i usług konsumpcyjnych znacznie się różniły w poszczególnych państwach członkowskich UE oraz w pozostałych krajach europejskich.

Najwyższy poziom cen miała Dania (141% średniej UE), następnie Irlandia i Luksemburg (po 136%), Szwecja (130%) i Finlandia (126%).

Najniższe ceny odnotowano w Rumunii (55% średniej unijnej), Bułgarii (56%) i w Polsce (58%). Pomiędzy najdroższym, a najtańszym krajem Unii Europejskiej różnica jest trzykrotna.

Najtaniej w Turcji gdzie jest wysoka inflacja

Spośród krajów europejskich, nie należących do Unii Europejskiej najdroższa jest Szwajcaria, w której średni poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych wynosi 169,5% średniego poziomu UE. W przypadku Wielkiej Brytanii jest to 119,1%, a Norwegii 138,6%.

Najtańszym krajem europejskim (i częściowo azjatyckim) jest Turcja, której poziom cen wynosi 37,3% poziomu UE. Trzeba jednak wziąć pod uwagę wysoką inflację w tym kraju, a dane dotyczą roku minionego.

Alkohol najtańszy w Bułgarii, na Węgrzech i w Polsce

Dane  opierają się na wynikach badania cen obejmującego ponad 2000 towarów i usług konsumpcyjnych w całej Europie. Ogólne poziomy cen odnoszą się do spożycia gospodarstw domowych.

Największe różnice w poziomie cen występują w przypadki restauracji i hoteli oraz alkoholu i tytoniu. Najtańsze restauracje i hotele są w Bułgarii (46% średniej UE) w Rumunii (53%) i na Węgrzech (56%), zaś najdroższe w Danii (154% średniej UE), w Szwecji (138%) i Finlandii (131 %).

Alkohol i tytoń najtańszy jest w Bułgarii (61% średniej unijnej), na Węgrzech (69%) i Polsce (70%), a najdroższy w Irlandii (187% średniej UE) , Finlandii (158%), Szwecji (136%) i Francji (133%).

Ta duża różnica cen wynika głównie z różnic w opodatkowaniu tych produktów podatkiem akcyzowym. Unia Europejska określa minimalne stawki na produktu obciążone akcyzą, ale poszczególne kraje mogą ustalać własne, wyższe stawki.

Kraje, które gorzej radzą sobie z szarą strefą, a także przemytem towarów akcyzowych zwykle ustalają je na niższym poziomie. Stąd relatywnie niskie ceny alkoholi i tytoniu w krajach Europy Środkowowschodniej, które graniczą z krajami nie należącymi do Unii, w których poziom cen jest niższy.

Elektronika najtańsza w Polsce

Żywność i napoje bezalkoholowe były w 2020 roku najtańsze w Rumunii (66% średniej UE) i Polsce (68%), a najdroższe w Danii (129% średniej), Luksemburgu (126%) i Austrii (125% ).

Odzież to grupa produktów, w których ceny różniły się mniej w poszczególnych państwach członkowskich, od 73% średniej UE na Węgrzech do 130% w Danii.

Stosunkowo małe różnice w cenach dotyczą także sprzęt transportu osobistego. Najniższe ceny w tej kategorii występują w Polsce (80% średniej UE), najdroższe w Danii (137%), najdroższa.

Jeszcze mniejsze różnice cenowe występują w w przypadku elektroniki użytkowej. Tu również Polska jest najtańsza (87% średniej UE), a najdroższa Holandia i Malta (w obu przypadkach 112% średniej UE).

Poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Średnia Unii Europejskiej = 100

Źródło: WG

Źródło: aleBank.pl