VIII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016: Tyle technologii, ile potrzeba – tyle bankowości, ile jest możliwe

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.06.foto.024.a.400x- We współczesnym świecie pojęcie "technologia bankowa" nie jest domeną wąskiej grupy specjalistów; to właśnie aspekty technologiczne nierzadko rozstrzygają o konkurencyjności oferty, kosztach czy bezpieczeństwie - wypowiedź wiceprezesa Związku Banków Polskich dr. Mieczysława Groszka podczas inauguracji tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej doskonale oddaje przesłanie całego, dwudniowego wydarzenia.

Karol Jerzy Mórawski

Karol Jerzy Mórawski, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji z zakresu krajoznawstwa, dziejów Warszawy oraz polskiej motoryzacji. Współpracował m.in. z redakcjami dzienników „Życie”, „Dziennik – Polska, Europa, Świat” oraz „Polska The Times”. Od 2010 r. współpracuje z Wydawnictwem Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przygotowując artykuły dla „Miesięcznika Finansowego BANK”, „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego”, „Kuriera Finansowego – Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” oraz portalu aleBank.pl.

 

Dyskusje nie koncentrowały się bowiem wyłącznie wokół problematyki stricte technologicznej; w trakcie kolejnych pięciu sesji omówione zostały kluczowe wyzwania polskiej bankowości spółdzielczej – wraz z zaakcentowaniem roli, jaką w rozwiązywaniu tych dylematów odgrywać mogą najnowsze wdrożenia z branży IT.

Uczestnicy FTBS nierzadko dochodzili do wniosku, iż zauważalnej poprawy niektórych obszarów funkcjonowania poszczególnych banków spółdzielczych, czy nawet całych zrzeszeń, nie da się osiągnąć jedynie poprzez implementację kolejnych nowinek z branży teleinformatycznej. Lapidarna i obrazowa wypowiedź Piotra Wcisło, dyrektora Departamentu Informatyki w Banku Polskiej Spółdzielczości, o „bezcelowości angażowania ciężkiego sprzętu budowlanego do wykopania trzymetrowej długości rowu” znalazła merytoryczne rozwinięcie w wystąpieniu Janusza Kurczycha – naczelnika Wydziału Informatyki BS w Kielcach. Omawiając skomplikowany proces informatyzacji placówki, wskazał na podstawowe cele tego działania, czyli chęć uczynienia zadość oczekiwaniom klientów oraz możliwość skutecznego konkurowania z innymi instytucjami finansowymi, również z sektora komercyjnego. Priorytetem dla banku były przy tym potrzeby aktualnych klientów, zaś pozyskiwanie nowych potraktowane zostało jako cel drugorzędny. Automatyzacja usług bankowych miała również za zadanie efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich. Samo tylko wprowadzenie recyklerów poważnie zmniejszyło zainteresowanie obsługą kasowo-transakcyjną przy okienku – według wyliczeń zaprezentowanych przez Janusza Kurczycha, urządzenie zastępuje nawet pięć kasjerskich etatów. Odciążeni od mechanicznych transakcji pracownicy mogli zająć się bardziej efektywną działalnością – np. sprzedażą produktów bankowych.

Łukasz Kawulok z firmy VSoft zasugerował, by na podobnej zasadzie w oddziałach banków spółdzielczych instalować opłatomaty – pozwalające korzystać ze zautomatyzowanej obsługi również tym klientom, którzy przychodzą do banku jedynie w celu dokonania zapłaty za czynsz, energię elektryczną czy podatek od nieruchomości. Na konieczność automatyzacji procesów backoffice’owych jako konieczny element unowocześniania spółdzielczych placówek zwrócił uwagę również wiceszef SGB Banku Ziemowit Stempin. – Sprawozdawczość, szczególnie obowiązkową, trzeba automatyzować. Jaki sens ma siedzenie w Excelu i robienie słupków? – zapytał retorycznie wiceprezes SGB.

Zmiany technologiczne i organizacyjne mogą jednak nie wystarczyć do zwiększenia efektywności banku, jeżeli jego załoga nie będzie w odpowiedni sposób przygotowana do stawiania czoła najnowszym wyzwaniom. O tym, jak wykorzystać instrumenty wsparcia dostępne w sektorze publicznym do podwyższenia kwalifikacji pracowniczych, mówiła prezentacja przygotowana przez Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, którą w imieniu zarządu placówki przedstawił doradca zarządu ZBP Piotr Matwiej. Ten dysponujący 24 oddziałami bank wykorzystał środki dostępne w Krajowym Funduszu Szkoleniowym w ramach pomocy deminimis, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI