VII Kongres FTB: inflacja największym zagrożeniem

VII Kongres FTB: inflacja największym zagrożeniem
Włodzimierz Kiciński, ZBP. Źródło: aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O największych obecnych zagrożeniach dla banków z Włodzimierzem Kicińskim wiceprezesem Związku Banków Polskich rozmawia Krzysztof Grad podczas VII Kongresu Forum Technologii Bankowych.

Inflacja jest największym obecnym zagrożeniem – mówi wiceprezes ZBP.

Wierzy, że współpraca banku centralnego z rządem pozwoli na skuteczne jej ograniczenie.

Kapitały banków i wakacje kredytowe

Drugim istotnym wg niego zagrożeniem dla banków i gospodarki jest spadek kapitałów w sektorze bankowym.

„Tylko dobrze wyposażony w kapitały sektor bankowy jest w stanie sprostać finansowaniu realnej gospodarki, a więc finansowaniu przedsiębiorstw i obywateli” – mówi Włodzimierz Kiciński.

Jako trzecie zagrożenie wymienia tzw. wakacje kredytowe. W jego opinii to rozwiązanie powinno dotyczyć tylko tych kredytobiorców, którzy takiego wsparcia potrzebują.

Współpraca banków i firm technologicznych

Odnosząc się do kwestii technologicznych wiceprezes ZBP podkreśla, że polskie banki dotąd były mocno zaangażowane w działania innowacyjne.

Zauważa, że polski system płatniczy jest nowoczesny i dobrze funkcjonuje, a niektóre rozwiązania polskich banków, takie jak BLIK wzbudzają zazdrość bankowców w innych krajach.

Jest przekonany, że tak jak do tej pory banki w naszym kraju będą ściśle współpracowały z firmami technologicznym, co zawsze było wyróżnikiem polskiego sektora bankowego.

Źródło: aleBank.pl