VII Europejski Kongres Finansowy w Sopocie – Kapitał, podatki i solidarność

VII Europejski Kongres Finansowy w Sopocie – Kapitał, podatki i solidarność
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pod takim hasłem w salach recepcyjnych sopockiego hotelu Sheraton obradował w dniach 5-7 czerwca - już po raz siódmy - Europejski Kongres Finansowy w Sopocie.

Organizatorów VII EKF – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Bank Pekao, Europejskie Centrum Solidarności, Centrum Myśli Strategicznych i Gdańską Akademią Bankową patronatem honorowym wsparło Ministerstwo Cyfryzacji, zaś pomocy merytorycznej udzieliły Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Warszawski.

Jaka jest i jaka powinna być rola i miejsce kapitału, podatków i solidarności w XXI wieku w Europie. Integrująca czy odwrotnie? Co zrobić, aby nie zaprzepaścić idei Unii Europejskiej? Na te między innymi pytania szukali odpowiedzi licznie przybyli na Kongres przedstawiciele świata polityki, finansów, ekonomii, sfery realnej w gospodarce, wreszcie reprezentanci nauki.

Otwierając obrady Europejskiego Kongresu Finansowego, honorowy przewodniczący jego Rady Programowej – Joschka Fischer, mówił m.in. -” to jest dzwonek alarmowy dla Europy, która musi pójść dalej w integracji, by rozwiązać problemy dotyczące rozwoju czy bezrobocia”. W dramatycznym tonie mówca odnosił się do zagrożeń, których upatruje w takich zjawiskach jak Brexit, czy wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Jego zdaniem dla Polski kwestią podstawową jest to, czy będzie należeć do tej wolniejszej z dwóch prędkości, z jakimi swoją przyszłość budować może UE.

Podczas trzech dni Kongresu w kilkudziesięciu debatach udział wzięło kilkuset gości ze świata ekonomii, nauki i polityki. Przewodnim wątkiem dyskusji były solidarność międzynarodowa, podatki i kapitał.

Debaty w ramach Poland Capital Summit, nowego akcentu w agendzie merytorycznej EKF potwierdziły, że choć polska gospodarka obecnie rozwija się dobrze, w dalszej perspektywie duże znaczenie będą miały inwestycje, których udział w PKB w ostatnich latach się obniża. W dłuższej perspektywie największym wyzwaniem będzie znacznie mniejszy napływ funduszy z UE. Polski i zagraniczny kapitał powinien inwestować w branże wyzwalające wieloletni impuls rozwojowy, w branże nowych technologii. Musi też uczestniczyć we wspólnym rynku, a to nie jest w obecnych realiach oczywiste. – Byłoby to niezwykle nieodpowiedzialne, gdybyśmy dopuścili do rozpadu Europy, gdyby zdominowały nas nacjonalizmy. Unia Europejska to projekt, który odniósł wielki sukces. Nie widzę dla niego alternatywy. Musimy jednak dać właściwą odpowiedź na potrzeby obywateli – powiedział Joschka Fischer podczas wieczornej debaty o międzynarodowej solidarności, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności.

– Kongres pracuje cały rok i to nas wyróżnia. Czerwcowe spotkania są podsumowaniem miesięcy merytorycznej pracy dotyczącej najważniejszych wyzwań stojących przed Europą – powiedział Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego. – To nie tylko dyskusje o miejscu Polski i jej gospodarki na arenie międzynarodowej. Przyświeca nam także chęć podzielenia się wiedzą biorących udział w EKF ekspertów z mieszkańcami Sopotu. Dlatego bardzo ważnym wydarzeniem towarzyszącym kongresowi jest Sopocki Festiwal Finansowy. Wartość merytoryczną kongresu tworzą także środowiska naukowe. – Tegoroczne hasło Kongresu odwołuje się do solidarności. Jest kilka przyczyn, dlaczego ta solidarność obecnie jest naszym zdaniem ważna – mówił dalej Jan Krzysztof Bielecki. – Jedną z nich jest stały problem rajów podatkowych i konkurencji, która między państwami zabiegającymi o pozyskanie inwestycji nie do końca jest fair. Z drugiej strony mamy poczucie, że europejska integracja może przyspieszać. Wiadomo, że na kapitale wszystkim zależy, ale chodzi o to, aby te zabiegi odbywały się w równej konkurencji. W ramach tego niezależnego think tanku, jakim jest kongres, wypracujemy rekomendacje, jak solidarność osiągnąć i mam nadzieję, że te rekomendacje zostaną zaimplementowane.

Zdaniem Jana Krzysztofa Bieleckiego, przewodniczącego Rady Programowej EKF, egoizmy narodowe i państwowe przynoszą opłakane skutki, a postawa Brytyjczyków przypomina obecnie „dumę z popełnianego samobójstwa”. Wskazał, że Brexit może okazać się decyzją fatalną w skutkach. Nie mógł wypowiadając te słowa przewidzieć wyników wyborów, które największym zaskoczeniem okazały się dla samych inicjatorów, którzy zamiast wzmocnienia mandatu negocjacujnego, w efekcie muszą poszukiwać koalicjanta.

Solidarność jest wyzwaniem także na rynku pracy

Były czasy, że tysiące i miliony Polaków korzystały z dobrodziejstw, jakie dała im Europa, teraz przyszedł czas na spłatę tego długu – powiedział Maciej Dobrzyniecki, wiceprezes zarządu BCC. – Trzeba inaczej spojrzeć na pracowników z krajów ościennych szukających swojej szansy na polskim rynku, dać im możliwość poprawy sytuacji życiowej poprzez pracę w godnych warunkach. Debaty pierwszego dnia kongresu skupiły się na problemach pozyskiwania inwestycji i atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy centralnej.

– Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji głównie z dwóch powodów. Po pierwsze jest dużą gospodarką, zdecydowanie największą w regionie. W dodatku szybko rosnącą od lat – powiedział Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP. W dodatku jako jedyna od czasu trans-formacji nie przeżyła żadnej recesji. Obecnie wyzwaniem dla naszej gospodarki jest nie tylko przyciąganie samych inwestycji, bo te płyną dość szerokim strumieniem. Wyzwaniem jest, aby były to inwestycje w branżach najbardziej innowacyjnych, aby niosły jak największy wzrost produktywności.

Gościem drugiego dnia Kongresu był Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który odnosząc się do dorobku polskich samorządowców wskazał na samorząd jako na emanację społeczeństwa obywatelskiego.

Ten dzień Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie zdominowały panele, prezentacje i rozmowy dotyczące przyszłości sektora bankowego w Polsce. Ich swoistą pointę i dopełnienie stanowiły informacje o repolonizacji banku Pekao S.A., czego symbolicznym wymiarem jest zapowiedziany powrót żubra do logo banku Nie był to jednak jedyny temat poruszany w czasie wtorkowych debat. Jedna z nich traktowała np. o jakości powietrza w aglomeracjach miejskich. Paneliści, wśród których znalazł się także prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, dyskutowali m.in. o tym, co trzeba zrobić, by stare indywidualne piece węglowe zastąpić ciepłem systemowym, jak najskuteczniej likwidować emisje z transportu, wprowadzając na masową skalę transport elektryczny, jak przekonać mieszkańców, że warto dbać o powietrze, którym wszyscy oddychamy. I wreszcie , co może najistotniejsze – kto i w jakim zakresie powinien sfinansować te działania.

Trzeci dzień Europejskiego Kongresu Finansowego upłynął m.in. pod znakiem koordynacji działań państwa na rzecz wsparcia sektora MŚP. Kanwę debaty moderowanej przez członka Zarządu BGK Wojciecha Hanna stanowiły poszukiwanie metod związania zrównoważonego rozwoju z systemem zachęt premiujących zarówno inwestorów publicznych jak też prywatnych reprezentujących kluczowy sektor MŚP. Jak ważna to kwestia, oraz jaki potencjał wymaga uwolnienia najlepiej świadczy fakt, że udział sektora w tworzeniu wartości dodanej w gospodarce jest niższy od średniej unijnej.Ostatnie panele dyskusyjne podczas tegorocznej imprezy dedykowane były uszczelnieniu systemu podatkowego i roli jaką w tym procesie mogą i powinny odegrać banki, oraz instytucje o tak krytycznie istotnym znaczeniu jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, czy e-mobilności, wyzwaniu tyleż nieuniknionemu, co wymagającemu skoordynowanych działań – inwestycyjnych, edukacyjnych i w dziedzinie bezpieczeństwa.

Tegoroczne obrady zakończyła Debata oksfordzka Akademii EFC „Europa dwóch prędkości zniszczy Unię Europejską” Uczestnicy różnie definiując problem tytułowy debaty, zgodni byli co do jednego, stoimy w obliczu fundamentalnych zmian – nie tylko w samej Unii Europejskiej, ale równiez w jej geopolitycznym otoczeniu.

Zgodnie z wieloletnią tradycja uczestnicy Kongresu wypracowali szereg wniosków i rekomendacji stanowiących owoc prac nie tylko trzech dni obrad w Sopocie, ale całorocznej aktywności uczestników tego unikatowego w formie i treści think thanku.W tym roku EKF rekomendował m.in. w dziedzinie podatków wprowadzenie specjalnych zachęt dla rzetelnych podatników, np. preferencji w zamówieniach publicznych; wprowadzenie prawnego obowiązku publikowania danych o zatrudnieniu, przychodzie, zysku, aktywach i zapłaconych podatkach według krajów działalności w celu zwiększenia przejrzystości podatkowej. W kwestii cyberbezpieczeństwa zarekomendował intensyfikację działań informacyjnych i edukacyjnych wśród klientów instytucji finansowych zmierzających do podniesienia poziomu świadomości dotyczących zagrożeń; zacieśnienie współpracy instytucji finansowych i Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Eksperci EKF rekomendują także, aby państwo w okresie rozwoju gospodarczego tworzyło rezerwy środków publicznych. Zacieśniona powinna zostać współpraca między podmiotami z sektora państwowego i prywatnego. Wyzwaniem jest polityka imigracyjna. Jej nowa odsłona powinna spowodować zmianę imigracji sezonowej w imigrację na stałe, poprzez np. wydłużenie pozwolenia na pracę.

Ze wszystkimi rekomendowanymi działaniami w danych obszarach gospodarczych i prawnych oraz z przebiegiem EKF można zapoznać się na stronie www.efcongress.com/pl