VI Europejski Kongres Finansowy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

13 czerwca 2016 w Centrum Konferencyjnym Sheraton w Sopocie rozpoczął się VI Europejski Kongres Finansowy. Skupia on publiczne, praktycystyczne debaty środowisk biznesu, nauki i polityki. Debaty te odbywają się w ramach organizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańską Akademię Bankową seminariów, konferencji i kongresów specjalistycznych, spotkań branżowych oraz tematycznych komitetów sterujących i rad programowych. Motyw przewodni tegorocznego kongresu nawiązuje do najgłośniejszego tytułu ostatnich lat, czyli "Kapitału XXI wieku" Thomasa Piquetty’ego.

W pierwszym dniu kongresu udział wzięli m.in. Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju; Joschka Fischer, wicekanclerz Niemiec w latach 1998-2005; Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego 2010-2016; Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego; uznani eksperci z Polski i świata oraz prezesi największych polskich banków i przedsiębiorstw.

Prelegenci zastanawiali się, jaką przyszłość ma przed sobą Europa i Unia Europejska. – Unia przetrwa – mówił mocnym głosem Joschka Fischer. – To, co przeżywa obecnie Europa, to nie jest jeden kryzys, to łańcuch kryzysów, ale wyjdziemy z tego doświadczenia mocniejsi. Europejczycy – w tym Brytyjczycy, w co mocno wierzę – zrozumieją, że jedna Europa jest w interesie każdego z nas – dodał Joschka Fischer.

– Możemy jak nasza narodowa reprezentacja wygrywać z każdym, ale musimy być jedną drużyną – apelował Mateusz Morawiecki. Wskazał jako przykład gospodarkę niemiecką, która przez lata wypracowała efektywny system ścisłej współpracy biznesu, nauki, ośrodków badawczych, administracji i instytucji odpowiedzialnych za promocję eksportu. – Wayne Gretzky, pytany o tajemnicę swojego geniuszu, odpowiadał: jadę tam, gdzie będzie, a nie gdzie jest krążek. Podobne myślenie łączy uczestników Europejskiego Kongresu Finansowego, którzy trafnie diagnozują to, gdzie za 3-5 lat będzie Polska oraz Europa i do tego obrazu dopasowują lub proponują najlepsze polityki i narzędzia – podkreślał Mateusz Morawiecki.

– Kongres nigdy nie śpi. Trzydniowe spotkanie najważniejszych osób świata polityki, biznesu i nauki w Sopocie to tylko wycinek naszej całorocznej pracy nad najlepszymi rozwiązaniami dla Polski i świata – mówił Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej EKF. Wspomniał też postać zmarłego 6 maja ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, który pełniąc przez wszystkie edycje EKF rolę członka Komitetu Honorowego wydarzenia, zawsze wzbogacał kongresową ocenę sytuacji i perspektyw Polski i świata o uniwersalne wartości, w tym troskę o najsłabszych.

Odbyły się też dwie debaty o rozwoju sektora finansowego oraz roli instytucji rozwojowych. Pierwszą poprowadził prof. Marek Belka, a głos zabrali m.in. Andrea Enria, Chairperson of the European Banking Authority i Stefan Ingves, Chairman of the Basel Comittee on Banking Supervision. W drugiej, moderowanej przez Zbigniewa Jagiełło, prezesa PKO Banku Polskiego, wziął udział m.in. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Finansowego zakończyła uroczysta kolacja, połączona ze spotkaniem ze Stefanem Kawalcem, współautorem książki „Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?”. W roli komentatora wystąpił prof. Dariusz Filar.

Skłonność Polaków do oszczędzania na emeryturę

Według badania „Świadomość emerytalna Polaków”, wykonanego na zlecenie Europejskiego Kongresu Finansowego w lutym br. przez Pracownię Badań Społecznych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie pracujących Polaków, którego autorami są prof. prof. Janusz Czapiński i Marek Góra – 68% Polaków oszczędzałoby w III filarze, gdyby wprowadzony został system oszczędzania na emeryturę, w którym do składki pracownika dopłacałoby państwo i/lub pracodawca.

Blisko 40 proc. pracujących Polaków w ogóle nie myśli o tym, co czeka ich na emeryturze, a 32 proc. od czasu do czasu. Spośród osób, które rzeczywiście myślą o swojej przyszłości emerytalnej, większość zaczyna myśleć w wieku 50+.

Żadnych działań mających na celu ochronę standardu materialnego po przejściu na emeryturę nie podejmuje aż 78,5% badanych. Spośród tych, którzy cokolwiek w tej sprawie robią, największy odsetek odkłada pieniądze na lokacie bankowej lub w gotówce. Ogólnie oszczędza na emeryturę w jakiejkolwiek formie 21,2% całej próby. Znikomy procent korzysta z III filaru. Jednocześnie większość (72%) gotowych wejść do takiego systemu wpłacałaby do niego miesięcznie tylko do 100 zł.

W drugim dniu (14 czerwca) Europejskiego Kongresu Finansowego odbyły się 22 dyskusje panelowe z kompletem publiczności.

Mark Mobius w swoim wystąpieniu poprzedzającym debatę poświęconą atrakcyjności inwestycyjnej Polski, wielokrotnie odnosił się do obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej naszego kraju. Podkreślił, że rynki finansowe są już przyzwyczajone do realizacji swoich pomysłów gospodarczych przez kolejne ekipy rządowe; przeżyłyby nawet wygraną Donalda Trumpa – mówił Mark Mobius. Stwierdził, że stymulujący konsumpcję program świadczeń socjalnych, w tym transfery do rodzin wielodzietnych, może w krótkoterminowej perspektywie pozytywnie wpłynąć na warszawską giełdę.

Wszyscy uczestnicy debaty „Jak odblokować potencjał innowacji?” nie mieli wątpliwości, że w dłuższej perspektywie wartość i siłę gospodarki buduje innowacyjność. Dyskusję poprzedziła prezentacja raportu „Gra o innowacje”, przygotowanego przez PKN Orlen. Jego autorzy uważają, że priorytetem Polski powinno być maksymalne wydłużenie łańcucha wartości innowacji poprzez wsparcie samych innowatorów, ale także silniejsze zaangażowanie krajowych przedsiębiorstw w absorpcję pionierskich pomysłów oraz większą aktywność państwa w spajaniu ekosystemu innowacji.

Eksperci nie mają wątpliwości, że w dziedzinie innowacji górować będą miasta. Dyskusja na temat zrównoważonych miast przyszłości, zorganizowana pod patronatem Urzędu Miasta Sopotu, spotkała się z żywym zainteresowaniem słuchaczy.

Najwięcej wtorkowych paneli było poświęconych przeobrażeniom w branży finansowej. Wiele uwagi poświęcono zjawisku customer experience, czyli doświadczeniu klientów, w tym tzw. millenialsów. Uczestnicy Europejskiego Kongresu Finansowego szukali też odpowiedzi na pytania o to, jak bankowość może wspierać Program Polska Cyfrowa oraz kto – państwo, obywatel czy biznes – odpowiada za wysokość przyszłych emerytur. Drugi dzień Europejskiego Kongresu Finansowego zakończyła debata o uwarunkowaniach funkcjonowania sektora bankowego w Polsce na tle Europy i ich wpływu na sytuację sektora i gospodarkę, poprzedzona wystąpieniem Yvesa Merscha, członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Rekomendacje

15 czerwca 2016 r. na zakończenie VI Europejskiego Kongresu Finansowego jego uczestnicy zaprezentowali 13 rekomendacji. Dotyczą one m.in. wzmacniania innowacyjności Polski, pobudzenia przedsiębiorczości młodego pokolenia, zwiększenie długoterminowych oszczędności krajowych oraz cyberbezpieczeństwa sektora finansowego.

Rekomendacje są praktyczną odpowiedzią na kluczowe wyzwania, z którymi mierzy się dziś Polska i Europa. Wzorem poprzedniego roku, listę rekomendacji uzupełnili najmłodsi uczestnicy kongresu – członkowie Akademii EFC, którzy mają pomysł na to, jak pobudzić przedsiębiorczość wśród swoich rówieśników.

Rekomendacje, wypracowywane przez cały rok poprzedzający kongres, trafiają na biurka kluczowych decydentów politycznych i gospodarczych, a postęp ich wdrażania jest monitorowany m.in. przez Radę Programową EKF. Wiele zaleceń płynących w poprzednich latach z Sopotu, dotyczących choćby rozwoju rynku listów zastawnych czy wypracowania polskiego stanowiska w kwestii unii bankowej, znalazło praktyczne zastosowanie. Jak powiedział koordynator kongresu, prof. Leszek Pawłowicz, rekomendacje stanowią także istotny wkład Polski w prace toczące się w najważniejszych międzynarodowych gremiach: Komisji Europejskiej, Radzie Stabilności Finansowej, Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (EBA) czy Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Tegoroczne rekomendacje zostały ogłoszone podczas uroczystego zakończenia VI Europejskiego Kongresu Finansowego. Wydarzenie podsumował Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej EKF, zapraszając do spotkania za rok. Zapewnił, że przyszłoroczny Europejski Kongres Finansowy (w dniach 5-7 czerwca 2017 r.) będzie w co najmniej jednym aspekcie inny od dotychczasowych edycji: znacząco ma się zwiększyć odsetek kobiet w gronie uczestników debat i paneli.

W 30 debatach tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego wzięło udział ponad 1600 uczestników z Polski i świata. Gośćmi kongresu byli m.in. Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju, Joschka Fischer, wicekanclerz Niemiec w latach 1998-2005, Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016, Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego, Mark Mobius, jeden z najbardziej znanych i wpływowych zarządzających na świecie, prof. prof. Jerzy Hausner, Dariusz Filar, b. minister finansów Mirosław Gronicki, a także prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

VI Europejski Kongres Finansowy został zorganizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Giełdę Papierów Wartościowych, PKN ORLEN, Bank Pekao oraz NDI. Partnerami głównymi wydarzenia są PKO Bank Polski oraz PGE Polska Grupa Energetyczna.

Więcej o rekomendacjach VI Europejskiego Kongresu Finansowego na stronie: www.efcongress.com/pl/rekomendacje-2016.

MM, MB