Rynek Finansowy: Ustawodawca nie zdążył

Rynek Finansowy: Ustawodawca nie zdążył
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Regulacyjne tsunami, jakie od kilku już lat przechodzi przez europejski sektor finansowy, powoli dla ustawodawców krajowych staje się wyzwaniem ponad siły. W kilkunastu państwach członkowskich wciąż trwają prace nad implementacją kluczowej dla rynku instrumentów finansowych dyrektywy MiFID II, tymczasem – zgodnie z unijnym harmonogramem – stosowne przepisy rangi krajowej powinny obowiązywać najpóźniej od 3 stycznia br.

Konrad Machowski

W dość licznym gronie maruderów znalazła się również Polska. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, zawierający regulacje dostosowujące polski porządek prawny do wymogów MiFID II, przyjęty został przez Radę Ministrów 4 stycznia br., czyli… dzień po terminie, od którego nowe prawo powinno obowiązywać. „Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wnioskodawcę projektu, tj. Ministerstwo Rozwoju i Finansów, wejście w życie przepisów implementujących ww. dyrektywy możliwe jest najwcześniej na przełomie marca i kwietnia 2018 r.” – stwierdziła w przygotowanym stanowisku Komisja Nadzoru Finansowego.

Nie jest to wprawdzie pierwszy przypadek, kiedy regulacje, również te dotyczące sektora finansowego, wdrażane są w naszym kraju z poślizgiem, jednak opóźnienie we wdrożeniu MiFID II mogłoby skutkować poważnymi komplikacjami w obrocie instrumentami finansowymi. Od 3 stycznia br. państwa członkowskie mają bowiem obowiązek stosowania w pełnej rozciągłości Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 600/2014/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych ­(MiFIR), jak również rozporządzeń delegowanych Komisji Europejskiej o numerach 2017/584, 2017/565 i 2017/1943.

Trzy ostatnie akty prawne, stanowiące w istocie doprecyzowanie MiFID II, mogą być stosowane prawidłowo jedynie przy założeniu równoległego wdrożenia samej dyrektywy. Brak implementacji jej postanowień do krajowego prawa mógłby ponadto skutkować brakiem pewności stosowania zmienionych regulacji, a w konsekwencji zwiększonym ryzykiem prowadzenia działalności bądź nawet jej ograniczeniem w szczególnie niepewnych obszarach. Część przepisów udało się wprawdzie przemycić w toku prac nad uchwaloną 15 grudnia ub.r. nowelizacją ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, jest to jednak kropla w morzu potrzeb.

Nadzór rusza na ratunek

Tymczasowe rozwiązanie tej ze wszech miar kłopotliwej sytuacji zaproponował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Zaprezentowany przez UKNF 27 grudnia ub.r. dokument przypomina zasady stosowania prawa europejskiego w przypadkach, kiedy dana regulacja nie została implementowana w terminie do prawa krajowego, wskazuje również instytucjom finansowym sposób postępowania zalecany w okresie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI