Konfederacja Lewiatan: ustawę frankową powinna ocenić Komisja Europejska

Konfederacja Lewiatan: ustawę frankową powinna ocenić Komisja Europejska
Fot. stock.adobe.com/marek_usz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydencki projekt ustawy frankowej zawiera pomoc publiczną i konieczne jest, aby Polska notyfikowała go (przekazała) do oceny Komisji Europejskiej zgodnie z prawem UE – uważa Konfederacja Lewiatan.

#KonfederacjaLewiatan: prezydencki projekt ustawy frankowej zawiera pomoc publiczną i konieczne jest, aby Polska przekazała go do oceny KE #UstawaFrankowa #CHF #franki #frankowicze @LewiatanTweets

Na temat prezydenckiego projektu ustawy frankowej powiedziano wiele, zwłaszcza w zakresie złego rozwiązania jakim jest Fundusz Konwersji. Jednak kluczowa jest też jej zgodność z prawem UE dotyczącym pomocy publicznej.

– Pomoc publiczna, to zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów. I jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi – mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Czytaj także: Ustawa frankowa: Polsce grozić będą wielomilionowe pozwy?

Prawo UE, art. 108 ust. 3 TFUE, wprost wskazuje, że Komisja jest informowana przez państwo członkowskie o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy. Jeśli uznaje ona, że plan nie jest zgodny z rynkiem wewnętrznym wszczyna bezzwłocznie niezbędną procedurę.

„Prezydencki projekt ustawy frankowej zawiera pomoc publiczną”

– Uważamy, że prezydencki projekt ustawy frankowej zawiera pomoc publiczną i konieczne jest, aby Polska notyfikowała go (przekazała) do oceny Komisji Europejskiej – dodaje Adrian Zwoliński.

Czytaj także: Ustawa frankowa. Apel Związku Banków Polskich do posłów i senatorów ws. pomocy dla frankowiczów >>>

Przykładem pomocy publicznej w projekcie ustawy frankowej jest art. 13b ust. 3 i ust. 4. W przypadku, gdy środki wpłacone przez bank na Funduszu Konwersji nie zostaną przez niego wykorzystane na wsparcie dobrowolnej konwersji w określonym czasie, Rada Funduszu podejmuje uchwałę o podziale niewykorzystanych środków wynikających z tej wpłaty. Podział tych środków dokonywany jest między inne banki na zasadach wskazanych w projekcie ustawy.

Więcej najnowszych informacji na temat kredytów frankowych >>>

Innymi słowy, państwo tworzy i zarządza mechanizmem, w którym środki obligatoryjnie wpłacone przez jednego przedsiębiorcę na odpowiedni fundusz mogą zostać przyznane innym przedsiębiorcom, co w praktyce wspiera tych przedsiębiorców i ich działalność gospodarczą.

Istnieje ryzyko, iż taka konstrukcja Funduszu Konwersji stanowi niedozwoloną pomoc publiczną. Między innymi stąd też konieczne jest, aby, zgodnie z prawem UE, projekt ustawy frankowej został zbadany przez Komisję Europejską.

Źródło: Konfederacja Lewiatan