Ustawa o wzmocnieniu ochrony odbiorcy wrażliwego prądu i gazu jeszcze w tym roku?

Ustawa o wzmocnieniu ochrony odbiorcy wrażliwego prądu i gazu jeszcze w tym roku?
Fot. stock.adobe.com/Photocreo Bednarek
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd chce w IV kw. przyjąć ustawę dotyczącą wzmocnienia ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i gazu - podano w wykazie prac Rady Ministrów.

Kluczowymi zagadnieniami stanowiącymi podstawę projektowanej ustawy są m.in. regulacje dotyczące:

1) zmiany definicji odbiorcy wrażliwego, poprzez znaczne poszerzenie kręgu osób kwalifikujących się jako odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej;

2) zmiany kryteriów, wysokości oraz procedury przyznawania dodatku energetycznego;

Czytaj także: URE: nowy rok gazowy z dużymi podwyżkami; sprawie przyjrzy się UOKiK?

3) wzmocnienia ochrony odbiorców działaniami o charakterze niefinansowym, w tym:- wprowadzenie zakazu wstrzymania dostaw, w przypadku gdy odbiorca wrażliwy energii elektrycznej posiada zaległości w płatnościach za energię elektryczną w tzw. miesiącach zimowych, – zapewnienie możliwości zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz odbiorcę wrażliwego paliw gazowych z wnioskiem do sprzedawcy energii elektrycznej o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi, – objęcie ochroną przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej osób objętych opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających wentylacji mechanicznej;

Czytaj także: Europejskie ceny gazu ustanawiają kolejne rekordy >>>

4) wprowadzenie definicji ubóstwa energetycznego o ogólnym i uniwersalnym charakterze, który pozostawia możliwość doprecyzowania i zawężania kryteriów definicji dla poszczególnych programów wsparcia lub redukcji ubóstwa w przyszłości, w zależności od celu ich zastosowania.

Modyfikacja przepisów o dodatku energetycznym

Modyfikacja przepisów o dodatku energetycznym pozwoli w ocenie projektodawcy na poszerzenie grupy beneficjentów tego rozwiązania oraz wzmocni ochronę odbiorców wrażliwych za sprawą wdrożenia mechanizmów niefinansowego wsparcia.

W przepisach dokonano także modyfikacji wysokości limitów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych poprzez ich zmianę i dodanie nowego limitu, dla gospodarstw domowych składających się z 6 i więcej osób. Zmiana ta ma na celu lepsze ukierunkowanie pomocy i objęcie większą ochroną rodzin wielodzietnych, częściej znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialno-bytowej.

Postanowieniami o charakterze niefinansowym

Ponadto, w projekcie proponuje się wzmocnienie ochrony odbiorcy wrażliwego także postanowieniami o charakterze niefinansowym, tj.:

– zastosowanie rozwiązania alternatywnego, polegającego na zakazie wstrzymania dostaw energii elektrycznej;

– zapewnieniu możliwości zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej i paliw gazowych, a także przez odbiorcę energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, który jest stroną umowy kompleksowej albo umowy sprzedaży energii elektrycznej, jeżeli odbiorca ten lub członek jego gospodarstwa domowego jest osobą objęta opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagającą wentylacji mechanicznej, z wnioskiem do sprzedawcy energii albo paliw gazowych o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi, który ma zapobiec popadnięciu w niewypłacalność w sytuacji, w której odbiorca ze względu na problemy, w tym finansowe, nie może uregulować zaległości, a także wie, iż nie będzie mógł uregulować na czas bieżących płatności za energię elektryczną lub świadczone usługi.

Określenie definicji ubóstwa energetycznego

W projekcie proponuje się także określenie definicji ubóstwa energetycznego, która jest w ocenie projektodawców najbardziej rekomendowaną, ze względu na jej ogólny i uniwersalny charakter, który pozostawia możliwość doprecyzowania i zawężania kryteriów definicji dla poszczególnych programów wsparcia w przyszłości w zależności od celu ich zastosowania.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że w 2022 r. na dopłaty do prądu rząd przeznaczy co najmniej 1,5 mld zł, ale w kalkulacjach budżetowych dopuszcza się wydatki na poziomie między 3 a 5 mld zł.

Źródło: PAP BIZNES