Ustawa o kredycie konsumenckim: Konsument dyktator absolutny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.02.foto.037.a.100xRządowy projekt nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim opiera się na zapisach jednej z kluczowych dyrektyw rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, nad którą w Brukseli pracowano około pięciu lat.

Celem unijnej regulacji jest zapewnienie klientom wszystkich europejskich banków jednakowych standardów oferty oraz dostępu do porównywalnych informacji. Dyrektywa wprowadza nowe standardy w zakresie informacji udzielanych przed zaciągnięciem kredytu, prawa do odstąpienia od umowy, przedterminowej spłaty i tzw. rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Dotyczy kredytów konsumpcyjnych w wysokości od 200 euro do 75 tys. euro (dotychczas w Polsce ich górna granica to 80 tys. zł). Dyrektywa wprowadza obowiązek badania zdolności kredytowej, który w Polsce oprócz banków obejmie SKOK-i, parabanki i osoby fizyczne udzielające pożyczek w ramach swojej działalności gospodarczej.

Europejski arkusz informacyjny

W momencie wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim Polacy zyskają prawo do wyboru oferty banków w swoim lub w innym państwie członkowskim, np. w Niemczech. Wszystkie dane dotyczące kredytu będą musiały być podawane na ujednoliconym formularzu (tzw. Europejski arkusz informacyjny), który pozwoli porównać oferty banków, w tym zwłaszcza oprocentowanie i całkowite koszty kredytu. Z drugiej strony wprowadzenie tego standardu otworzy przed polskimi bankami nowe możliwości świadczenia usług w innych krajach unijnych.

Utrudnieniem dla konsumenta w korzystaniu z usług transgranicznych będą jednak wciąż problemy językowe i kulturowe oraz różnice w terminologii i brak standaryzacji produktowej. Szczególnie, że dyrektywa akcentuje wymogi przejrzystości (specjalnie oprogramowane porównywarki czy wyszukiwarki), tworzenie słowniczków i ujednolicanie pojęć, promowanie systemów informacji i edukacji finansowej konsumenta, uruchamianie wielojęzycznych wersji stron www banków we wszystkich krajach członkowskich).

Zdaniem ekspertów realne korzystanie z zagranicznych ofert przez polskich konsumentów nie nastąpi jednak szybko. Zagraniczni kredytodawcy nie dysponują bowiem oceną ryzyka polskich klientów, może to więc przekładać się na cenę kredytu. Oprócz pozycji standardowych, czyli kosztów dostosowania systemów IT, marketingu czy kosztów stworzenia nowych procedur mogą wystąpić również nierozpoznane jeszcze źródła wydatków. Przykładem może być kwestia alfabetu. Jeśli założymy, że Polak będzie mógł otworzyć rachunek w Hiszpanii i będzie miał w adresie, imieniu czy nazwisku litery ą, ę ł, ć lub ś to wymusi to wprowadzenie kosztownej aplikacji do systemu banku hiszpańskiego, która będzie rozpoznawała te znaki. Dodajmy do tego przykład Bułgarii, gdzie obowiązuje cyrylica.

ARKUSZ INFORMACYJNY

W myśl unijnej dyrektywy o kredycie konsumenckim standardowe informacje, które kredytodawca lub pośrednik kredytowy ma podać w reklamie odnoszącej się do kosztów kredytu, obejmują:

 • Stopę oprocentowania kredytu wraz ze szczegółami opłat.
 • Całkowitą kwotę kredytu.
 • Rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.
 • Okres obowiązywania umowy.
 • W przypadku kredytu w formie odroczonej płatności – cenę gotówkową oraz wysokość kolejnych zaliczek.
 • Całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta oraz wysokość rat.
 • Obowiązek informowania o konieczności zawarcia umowy dotyczącej dodatkowej usługi i RRSO.

OBOWIĄZKOWE DANE KREDYTOWE

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe kredytodawcy i pośrednika kredytowego.
 • Opis głównych cech produktu kredytowego.
 • Koszty kredytu, w tym stopa oprocentowania kredytu i rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO).
 • Inne ważne informacje, w tym:
  • l prawo do odstąpienia od ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI