Ustawa frankowa przyjęta przez Komisję Finansów Publicznych

Ustawa frankowa przyjęta przez Komisję Finansów Publicznych
Fot. stock.adobe.com/Valerie Potapova
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ani pismo wystosowane do szefa sejmowej Komisji Finansów Publicznych przez dyplomatów czterech krajów Wspólnoty, ani perspektywa możliwego sporu z Brukselą nie przekonały parlamentarzystów do przeprowadzenia analizy zgodności projektu tzw. ustawy frankowej z przepisami unijnymi. Podczas czwartkowego głosowania sprawozdanie przyjęte zostało 16 głosami członków Komisji, przy dziesięciu głosach wstrzymujących się.

#PawełMucha: W toku prac nad projektem #MSZ nie zgłaszał uwag, które wskazywałyby na konieczność przeprowadzenia notyfikacji #CHF #ZBP #KredytyFrankowe #SBB @uknf

Nie ma konieczności notyfikacji projektu ustawy?

Na możliwość wystąpienia kolizji procedowanej ustawy z regulacjami europejskimi zwróciło uwagę stanowisko ambasadorów Austrii, Hiszpanii, Niemiec i Portugalii – krajów, w których mają siedziby macierzyste instytucje kilku polskich banków posiadających portfele kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka. Właśnie do tego dokumentu odniosły się posłanki Krystyna Skowrońska i Paulina Hennig-Kloska, argumentując, by cały dokument przekazać do oceny Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które przesądzi, czy nie zachodzi konieczność uzyskania notyfikacji.

Argument ten nie został jednak uwzględniony przez pozostałych parlamentarzystów, przeciwny był również przedstawiciel wnioskodawcy – minister Paweł Mucha reprezentujący Kancelarię Prezydenta RP. – W toku prac nad projektem MSZ nie zgłaszał uwag, które wskazywałyby na konieczność przeprowadzenia notyfikacji – przypomniał Paweł Mucha, nie odnosząc się wszakże do zastrzeżeń podnoszonych przez ambasadorów.

Demoralizujący automatyzm

Poważne zastrzeżenia przedstawicieli sektora bankowego budził z kolei zapis przewidujący automatyczne uwolnienie beneficjentów Funduszu Wsparcia Kredytobiorców od obowiązku spłaty pozostałej kwoty, jeśli wcześniej uiszczą 100 rat bez zbędnej zwłoki. – Ten automatyzm ma charakter demoralizujący – podkreślił wiceszef  Związku Banków Polskich, mec. Jerzy Bańka. Sugestia ta nie znalazła jednak aprobaty wśród posłów.

ZBP o poprawkach wniesionych do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji

Również przedstawiciel Kancelarii Prezydenta stwierdził, iż zaproponowany przepis ma charakter motywacyjny, tak poważny bonus skłania bowiem beneficjenta Funduszu do terminowej spłaty rat. Nie uzasadnił jednak, dlaczego nagrodą za jakby nie patrzeć standardowe zachowanie dłużnika ma być darowanie blisko jednej trzeciej zobowiązania – proponowane przepisy mówią wszak o umorzeniu aż 44 pozostałych rat.

Fundusz Konwersji nie zasili BFG

Parlamentarzyści nie uwzględnili też propozycji reprezentantów ZBP, by niewykorzystane środki z Funduszu Konwersji (przeznaczonego na dopłaty do przewalutowania kredytów) przekazywane były na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Najistotniejszą zmianą wprowadzoną w toku prac Komisji było zatem zwolnienie z obowiązku zasilania Funduszu banków realizujących procesy naprawcze.

Źródło: Karol Jerzy Mórawski